Annons

Alltför få vet vad deras skattepengar går till

Invånarna i Sveriges 290 kommuner har idag skrämmande dålig insyn i den kommunala ekonomin och därmed också vilka verksamheter som deras skatt går till. Men om kommunerna blev bättre på att på ett enkelt sätt beskriva hur kostnaden för olika ansvarsområden fördelar sig skulle med all sannolikhet kunskapen och intresset för kommunalpolitiken öka. Med tanke på kommande val 2014 vore det en önskvärd utveckling, skriver Filip Hadenius, som startat tjänsen skattekollen.se.

Under strecket
Publicerad

Flertalet invånare brukar känna till att deras kommun har ansvar för skola och äldreomsorg. Men på frågor om andra verksamhetsområden som ”arbetsmarknadsinsatser”, ”flyktingmottagning” eller ”ekonomiskt bistånd” tror man att det är staten som står för dessa. Men det visar sig att om man tydligt beskriver hela listan på kommunernas breda verksamhetspalett har invånarna en tendens att bli mer intresserade av hur deras kommun sköts och vad deras skattepengar används till. Överraskande för en del är att förhållandevis lite går till administration och politikernas löner.

Rapporten ”Allmän nytta eller egen vinning” som ESO, expertgruppen för studier i offentlig miljö, presenterade tidigare i år visar att svenskarna i högre utsträckning än övriga nordbor tror att våra politiker och tjänstemän är korrupta. En faktor kan vara de senaste årens stora mediala avslöjanden. Det är viktigt att detta misstroende mot demokratin möts med transparens och information.

Annons
Annons
Annons