"Alltför ensidig debatt om id-kontroller"

Id-kontroller på Hyllie station utanför Malmö.
Id-kontroller på Hyllie station utanför Malmö. Foto: Drago Prvulovic/TT

De som är motståndare till id-kontroller bör fundera på vad ett "papperslöst" Sverige skulle innebära på längre sikt. Debatten behöver flera perspektiv, skriver författaren Torbjörn Elensky.

Under strecket
Publicerad
Annons

Komedier och tragedier är snarlika. I bägge handlar det om att bygga upp förväntan runt en händelse som publiken kan förutse. Det kan rentav vara samma händelse: någon är på väg runt ett hörn, och vi vet att den kommer att tvingas tvärnita, på ett sätt som framkallar skratt i komedin, och tårar i tragedin.

Under året har den svenska inställningen till migrationen varit både komisk och tragisk. Det var redan i början av hösten tydligt att det skapades en ohållbar situation, mot bakgrund av en närmast hysterisk ensidighet, där själva idén om länder med gränser skåpades ut som i sig rasistisk. Att det skulle ske en tvärnit var självklart, och det beror på ens perspektiv om man ser den som en komisk vurpa, eller ett tragiskt fall, där vi valt ”fascismen”, i form av id-kontroller.

Annons
Annons
Annons