Annons

Alltför diffust hänvisa till framtida forskning

Lifegenes hemsida.
Lifegenes hemsida.
Under strecket
Publicerad

Planen med Lifegene-projektet var att under många år följa en halv miljon svenskar. Deras blod- och urinprover skulle sparas i en biobank, de skulle genomgå hälsokontroller och de skulle svara på enkäter med frågor om hälsohistoria, levnadsvanor, kost och annat.

Kort sagt, planen var att samla in en mycket stor mängd mycket känsliga personuppgifter om väldigt många personer.

Annons
Annons
Annons