Annons

Siri Steijer:Allt större utjämning är inte målet

Under strecket
Publicerad

På
DN Debatt (17 juni) skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och Folkpartiets ekonomiskpolitiske talesman, Carl B Hamilton, triumferande med anledning av Finanspolitiska rådets rapport. Den visar att klyftorna inte har ökat sedan Alliansregeringen kom till makten.

För att motbevisa Socialdemokraternas anklagelser om ökade klyftor, förklarar de begreppet relativ fattigdom. Att det bara är ett mått på hur sammanpressad inkomstfördelningen är, och att ökad relativ fattigdom inte behöver betyda att fler hamnat i misär, utan lika gärna kan vara en trend som löper parallellt med att alla får det bättre. Men när Ullenhag och Hamilton fastslagit detta hävdar de att den ökade relativa fattigdomen, och de ökade inkomstskillnaderna uppstått under S-regeringens tid vid makten. Liksom att de reala disponibla inkomsterna då ökade för alla inkomstgrupper, men mest för höginkomsttagare.

Annons
Annons
Annons