Allt större fartyg i den svenska handelsflottan

Under strecket
Publicerad
Annons

Vid slutet av 2002 fanns 399 svenskregistrerade fartyg med en bruttodräktighet över 100 bruttoton. Egentligen är bruttodräktighet numera ett sortlöst mått och avser volymen i ett fartygs slutna rum. Men TT använder det gamla begreppet bruttoton som approximativt anger vad som avses.
Bruttodräktigheten var för dessa 399 fartyg 3,1 miljoner bruttoton, vilket är 9,2 procent mer än under 2001. Under 2001 var lika många fartyg svenskregistrerade som under förra året, men ser man några år tillbaka har den svenska handelsflottan minskat i antal fartyg.
För till exempel tio år sedan bestod handelsflottan av 436 fartyg medan den sammanlagda bruttodräktigheten då var 3,0 miljoner bruttoton.

tt

Annons
Annons
Annons