Annons

Allt senare pension väntar

Höj åldersgränserna för inkomstpension och garantipension, föreslår regeringens utredare Ingemar Eriksson. Han vill också flytta pensioneringsåldern uppåt genom en rörlig så kallad riktålder.

Uppdaterad
Publicerad
Foto: SCANPIX

(Uppdaterad) Tjänstepension och privat pension ska på sikt inte längre kunna tas ut vid 55 års ålder, gränsen ska höjas till 62 år, enligt förslag i Pensionsåldersutredningen. Förändringen ska enligt utredningen ske år 2017.

– För de nya avtal som träffas ska den nya åldersgränsen gälla och även för förnyade avtal men vi kan inte föreskriva att de avtal som ligger ska ändras, säger utredaren Ingemar Eriksson.

Eriksson hoppas också att arbetsmarknadens parter i allmänhet ska ta till sig utredningens budskap om behovet av ett längre arbetsliv. Mycket av ansvaret för arbetsmiljö och kompetensutveckling kommer att landa hos parterna.

Annons

– Staten kan inte föreskriva hur reglerna ska se ut och vi lever i förhoppningen att parterna tänker att vi kan använda det här för att modernisara våra avtal, säger Ingemar Eriksson.

– Det här är vår tids i särklass viktigaste utredningar, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson på pressträffen tillsammans med Ingemar Eriksson.

Hans uppdrag har varit att, mot bakgrund av att livslängden ökar och att de äldre är friskare, föreslå förändringar som gör att vi kan och vill jobba längre upp i åldrarna. Det gäller inte bara åldersgränser utan också hur arbetsmiljö och attityder måste förändras för att fler ska kunna arbeta längre.

Utredningen vill införa ett nytt begrepp för pension som den kallar riktålder för pension, en riktålder som ska följa med medellivslängden uppåt. Den ska tillämpas första gången 2019 och, enligt de beräkningar som görs nu, skulle den landa på 66 år 2019 och sedan successivt öka till 67 2022 och 68 år 2034.

Innebörden av begreppet är, enligt utredaren Ingemar Eriksson, att pensionsavgång vid riktåldern ger en ”godtagbar pensionsnivå”.

En rad socialförsäkringar måste anpassas som en följd, bland annat sjukersättning och a-kassa.

Eriksson föreslår samtidigt en rad åtgärder andra för att fler ska kunna arbeta längre.

Han vill öka möjligheterna till studiestöd för personer i åldern 45-57 år, bland annat genom möjlighet till 40 veckors studielån för personer mellan 55 och 57 år.

Eriksson föreslår att inkomstpension inte ska kunna tas ut förrän vid 62 års ålder från och med 2015 och från 63 års ålder 2019. I dag får inkomstpensionen tas ut vid 61 år.

Åldersgränsen för garantipension föreslås höjd från 65 till 66 år 2019.

Testa dig själv! Har du koll på dina pengar?

QUIZ: Vad kan du om dem på nya sedlarna? quiz.svd.se QUIZ: Vem är det du ser på sedeln? quiz.svd.se QUIZ: Vad kan du om världens valutor? quiz.svd.se

Stockholm TT

Annons
Annons
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons