Annons

”Allt pekar på att förnybar el ger stora kostnader”

Foto: Adam Ihse/TT, Lars Pehrson

De som kritiserar vår debattartikel om kärnkraft skriver att man måste ha en helhetssyn på elsystemet. Det är precis det vi har när vi varnar för att kostnaden på systemnivå riskerar att bli mycket hög med den omställning som nu sker, skriver ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Under rubriken ”Inget pekar på att förnybar energi ger stora kostnader” ges en replik på vår debattartikel om kärn- och vindkraft. Replikförfattarna menar att vår text inte stämmer med de slutsatser som dras i IVA:s rapport ”Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen”. Rapporten representerar den gällande politiska inställningen till framtidens energisystem. Av de 12 författarna, som skrivit under, är bara 2 ledamöter i IVA och denna rapport var en bidragande orsak till att vi skrev vår debattartikel.

IVA-rapporten ger emellertid inte stöd för replikens påståenden. Rapporten innehåller inga kostnadsuppskattningar eller bedömningar av miljöpåverkan från olika kraftslag eller vägval. Budskapet är att det blir dyrt hur vi än gör, men säger inget om det ena blir dyrare än det andra. Skribenterna lägger alltså in egna värderingar som saknar stöd i IVA:s rapport. De pekar inte heller på andra rapporter som skulle ge sådant stöd.

Annons
Annons
Annons