Annons

Allt mer åtgärdas med psykofarmaka

Inom befintlig psykiatri råder i Sverige en dominant biologisk förklaringsmodell, med allt fler psykiatriska diagnoser vilka åtgärdas med en närmast lavinartad utskrivning av psykofarmaka, skriver filosofie doktor Carina Håkansson.

Under strecket
Publicerad

Carina Hellström uttrycker den 4 maj en oro över att normala krisreaktioner sjukförklaras inom psykiatrin och att sjukskrivningstalen skjuter i höjden. Hon menar att såväl psykiatrin som diagnosmetoderna vilar på en lös vetenskaplig grund, och att människor är mer komplexa än vad manualbaserade frågeformulär lyckas fånga.

Hellströms oro som formuleras i artikeln är ytterst välkommen, det saknas nära nog helt och hållet en kritisk granskning och debatt om psykiatrin och dess innehåll. Detta trots att vi dagligdags nås av larmrapporter som handlar om otillgänglighet, bristande tid, ett icke humant bemötande och vad som tycks en ut- och- in mentalitet utan vare sig uppföljning eller hållbara resultat avseende patienter, såväl barn som unga.

Annons
Annons
Annons