Allt mer åtgärdas med psykofarmaka

Inom befintlig psykiatri råder i Sverige en dominant biologisk förklaringsmodell, med allt fler psykiatriska diagnoser vilka åtgärdas med en närmast lavinartad utskrivning av psykofarmaka, skriver filosofie doktor Carina Håkansson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Carina Hellström uttrycker den 4 maj en oro över att normala krisreaktioner sjukförklaras inom psykiatrin och att sjukskrivningstalen skjuter i höjden. Hon menar att såväl psykiatrin som diagnosmetoderna vilar på en lös vetenskaplig grund, och att människor är mer komplexa än vad manualbaserade frågeformulär lyckas fånga.

Annons
Annons
Annons