Annons

Allt hinns inte med på historielektionerna

Publicerad

I ett upprop (19/2) kritiserar personer med stor akademisk kompetens kursplaneförslaget i historia för att vara trångsynt när det inte behandlar äldre historia. Vi delar inte den uppfattningen, men däremot uppropets utgångspunkter. Uppropet, liksom kursplaneförslaget, förespråkar undervisning om historiebruk och har nutidsförståelse som urvalsprincip.

Vårt första förslag låg helt i linje med uppropets intentioner men dessbättre reagerade de tusentals lärarna på Skolverkets referensskolor starkt och entydigt. För mycket! Vi vill ha tid till fördjupning och sammanhang, inte en avprickningslista för världshistorien.

Annons
Annons
Annons
Annons