Hela denna artikel är en annons

Så hjälper han företag att hitta "soldater"

Andreas Hagvall.
Andreas Hagvall. Foto: Johan Strindberg

Allt fler civila företag väljer att rekrytera personal med bakgrund inom, eller pågående deltidsengagemang i, Försvarsmakten.

För Andreas Hagvall på bemannings- och rekryteringsföretaget Military Work är orsaken enkel: man får engagerade, initiativrika medarbetare med utvecklad samarbetsförmåga.

Andreas Hagvall vet exakt vad arbetsgivare värdesätter mest av allt hos sina medarbetare. Oavsett vilken typ av jobb det handlar om. Det är något som sällan eller aldrig syns i betyg, examina eller andra akademiska dokument. Han sammanfattar det i ”rätt inställning och attityd” och även om begreppet kan verka vagt rymmer det högst påtagliga kompetenser. 

– Det är sådant som pålitlighet, engagemang och förmåga att arbeta lösningsorienterat, förklarar han.

”Har eftertraktade kompetenser”

Andreas Hagvall är med och driver Military Work och använder gärna formuleringen ”En karriär – två uppdragsgivare” som ett slags programförklaring för verksamheten. Tanken är enkel men kraftfull och bottnar i det faktum att bemannings- och rekryteringsföretaget hjälper företag att hitta och anlita arbetskraft som har en bakgrund inom Försvarsmakten eller arbetar hos dem.

– En soldat eller officer har just de kompetenser som är högt eftertraktade av alla civila arbetsgivare. Ofta går det att komplettera med specifika yrkeskunskaper, varför sådana meriter i många fall kommer lägre på listan, förklarar han.

Det är ett skäl till att allt fler företag väljer att anlita personal genom Military Work. Ofta är det deltidstjänstgörande inom Försvarsmakten, som bara under begränsade perioder är engagerade som soldater. Övrig tid arbetar de som konsulter hos sina civila uppdragsgivare.

– Det vi ser hos dem som anlitar oss för att hitta konsulter som också är anställda inom Försvarsmakten, är att de uppskattar det ökade engagemanget, initiativförmågan och en utvecklad förmåga att samarbeta, som vår personal har, säger Andreas och påpekar att det är egenskaper som hela tiden behöver underhållas och utvecklas, vilket sker genom den militära anställningen.

Kan öka engagemanget

När en person som är deltidsanställd inom Försvarsmakten ”försvinner” från sitt civila jobb betraktas det inte som ett avbrott, utan som kompetensutveckling. Dessutom har det visat sig att engagemanget hos personen ofta ökar på det ordinarie arbete som ett resultat av detta. Andreas Hagvall har en teori om varför det sker.

– När du känner att du bidrar till en samhällsnytta, att du gör något som är bra för oss alla, så ökar din grundläggande känsla av att du gör något meningsfullt. Och det smittar av sig även till ditt civila arbete. 

– Dessutom tror vi att bara det att ibland bryta mönstret och göra något annat någon eller ett par veckor om året är bra för den enskilde.

Stöttar karriärutvecklingen

Försvarsmakten rymmer en stor bredd av yrkeskategorier. Det finns skyttar, chefer på alla nivåer, dykare, logistiker, tekniker, analytiker – listan kan göra mycket längre. Gemensamt för dem alla är deras inställning och attityd till andra människor och sina väl utvecklade kunskaper om hur man löser sina uppgifter, säger Andreas Hagvall.

– Hittills har vi inte sett några begränsningar när det gäller yrkeskategorier. Vår förmåga är att identifiera, validera och översätta kunskaper och erfarenheter från Försvarsmakten till ett civilt sammanhang.

– När det väl har skett så handlar vårt uppdrag om att stötta individen i sin karriärutveckling genom att förstå både den militära och civila delen i hans eller hennes karriär.

Ett avgörande skäl till den höga efterfrågan på Military Works personal är helt enkelt att företag har svårt att hitta rätt arbetskraft. Trots arbetslösheten i samhället saknar många företag sökande med rätt profil. Och det handlar som sagt inte i första hand om akademiska meriter, utan om värderingar, kunskaper och egenskaper som en anställd inom Försvarsmakten tillägnar sig och utvecklar.

Du som arbetsgivare kan söka samarbete med Försvarsmakten om personal.

Läs mer här.

FAKTA:

Military Work erbjuder civila jobb till individer med militär bakgrund under och efter militär tjänstgöring.

Military Work grundades 2012 och har idag kontor i Stockholm, Malmö, Jönköping, Boden och Norrköping.

Läs mer om Military Work här.track.adform.net
Annons
Annons
Annons