Allt fler väljer högskolestudier

Under strecket
Publicerad
Annons

Allt fler väljer att studera vidare efter gymnasiet. Inom en treårsperiod efter avslutad gymnasieskola hade 46 procent av eleverna i avgångsklasserna 2000 och 2001, inlett högskolestudier. Det är en ökning med 3 procent jämfört med avgångsklasserna 1999 och 2000, enligt Statistiska centralbyrån. Men det är betydligt fler flickor än pojkar som väljer att studera vidare: 51 procent av flickorna och 40 procent av pojkarna. Den här könsmässiga skillnaden har ökat sedan början av 1990-talet, då ungefär lika många flickor som pojkar gick vidare till högskola.
Det är främst gymnasieelever som går naturvetenskaplig gren på det naturvetenskapliga programmet som går vidare till högskola. Över 80 procent fortsatte till högskolestudier. Bland eleverna som gick samhällsvetenskapsprogrammet gick 60 procent vidare till högskolestudier.
Högskolestudier är inte lika vanligt bland gymnasieungdomar som går mer yrkesinriktade gymnasieprogram. Vanligast är det bland elever som går omvårdnadsprogrammet, 25 procent.
De
regionala skillnaderna är också tämligen stora. I Uppsala, Blekinge och Stockholms län är högskolestudier vanligast bland gymnasieungdomarna, över hälften går vidare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons