Annons
X
Annons
X

Allt fler barn flyttar varje vecka

veckopendlare Andelen barn till separerade föräldrar som bor växelvis med mamma och pappa har ökat från 1 procent 1984 till 20 procent 2004, enligt färska siffror från SCB. Föräldrar vars barn bor växelvis har mycket tätare kontakt om frågor som rör barnet, än om barnet bor hos den ena föräldern. Sämst fungerar kontakten om barnet lever med någon av sina föräldrar med ny partner. Då är det bara två av tio föräldrar som talas vid om barnet varje vecka.

Cirka 104 000 barn packar sin väska varje eller varannan vecka för att flytta mellan mamma och pappa. 81 procent av dem bor hos respektive förälder en vecka i taget. Det visar den senaste undersökningen av levnadsförhållanden från Statistiska centralbyrån där 3 000 barnfamiljer med cirka 6 000 barn intervjuats.
Från att ha varit en ifrågasatt lösning har växelvis boende blivit allt mer accepterad.

– Det kostar på för barnen, men jag tror ändå att barnen väldigt ofta skulle välja en sådan lösning eftersom de vill ha både mamma och pappa. Man utsätter barnet för stress, men det kan ändå vara bästa lösningen under gynnsamma förhållanden, säger Margareta Carlberg, psykolog och forskare vid Socialstyrelsen.
Hon var med och gjorde Socialstyrelsens forskningssammanställning om växelvis boende.

– Det är fruktansvärt svårt att säga något generellt eftersom det är ett ganska nytt fenomen. Man får mer följa och se vad som händer, säger Margareta Carlberg.

Annons
X

I sammanställningen om växelvis boende är sammanfattningen
att det kan vara en bra lösning, förutsatt att föräldrarna klarar att samarbeta och lyhört se till barnets behov.

– Vi jagade forskning och vi hittade inte särskilt mycket. Det vi kom fram till är ganska mycket baserat på sunt förnuft, säger Margareta Carlberg.
SCB:s undersökning, som presenterades i går, visar att växelvis boende är vanligare i tjänstmannahushåll än i arbetarhushåll. Av separerade föräldrar har de vars barn bor växelvis den bästa kontakten. Sju av tio diskuterar frågor som rör barnet varje vecka. När barnet lever med någon av sina föräldrar och hans eller hennes nya partner är det bara två av tio föräldrar som pratar om barnet så ofta.

– Det är svårt att säga vad som är orsak och verkan. Om man har en god relation är det lättare att ha växelvis boende. Det är också svårt att ha växelvis boende utan att ha kontakt, säger Ingrid Sjöberg, utredare vid SCB.
Växelvis boende är vanligast bland de yngre skolbarnen, medan tonåringar i större utsträckning väljer att bo hos en
förälder.

Forskarna Michael Gähler och Eva Bernhardt vid Stockholms universitet har tittat på hur skilsmässor påverkat vuxna barns relation till sina föräldrar. Bland de 22-, 26- och 30-åringar som vuxit upp i en splittrad familj hade 17 procent sporadisk eller ingen kontakt med sin pappa. När det gäller mamman var det 4 procent som hade sporadisk eller ingen kontakt. De 2 000 ungdomarna i studien är uppvuxna på 70-talet när de flesta barn bodde hos mamman efter skilsmässan och växelvis boende var ovanligt.
Studien visar att skilsmässa, introduktion av styvförälder och konflikt i föräldrahemmet inverkar negativt på ungas relation till sina föräldrar. Störst negativ effekt har de här faktorerna på relationen till pappan.

– Också i den intakta familjen är kopplingen till mamman starkare, även om det finns individuella undantag. Det är mamma som man ringer och pratar med och det är mamma som ringer, säger Michael Gähler, forskare vid institutet för social forskning vid Stockholms universitet.
Michael
Gähler har studerat vad skilsmässor betyder för karriär och känslomässig utveckling. När det gäller utbildning så har skilsmässan en negativ effekt. Det var fler bland barn till separerade föräldrar som inte gick vidare till gymnasiet och färre som valde högskoleförberedande gymnasielinjer.

– Den huvudsakliga förklaringen verkar inte vara skilsmässan i sig. Framför allt påverkas de barn där pappan är högskoleutbildad och försvinner från hemmet. Om mamman också är högskoleutbildad är effekten mycket mindre.

Michael Gähler har också funnit att skilsmässobarn flyttar hemifrån tidigare, oftare uppger att de flyttar därför att familjesituationen är jobbig, är snabbare att flytta ihop med en partner, skaffar barn tidigare, skiljer sig i större utsträckning och börjar jobba tidigare än barn i intakta familjer.

– Nu blir det spännande att se om det ökade växelvisa boendet påverkar det här, säger Michael Gähler som planerar nya studier.
Det finns en anledning till att mamma och pappa har skilt sig och ibland är
ingen småsak för liten att fortsätta gräla om. Arga föräldrar har ringt till Socialstyrelsen för att ta reda på vad lagen säger om vem som ska bekosta ett extra par badbyxor när barnet bor växelvis och behöver två par.
Föräldrarnas relation är avgörande för barnet även efter en skilsmässa. Forskning visar att osämja, konflikter och dålig kommunikation mellan föräldrarna är en stark riskfaktor för ogynnsam social och känslomässig utveckling hos barn, oavsett hur boendet ordnas. Starka konflikter i hemmet kan till och med ha större negativ effekt om familjen är intakt.

– Om föräldrarna skiljer sig kan det bli en slutpunkt på bråket. Fortsätter föräldrarna att leva ihop så blir ett ständigt grälande väldigt jobbigt för barnet, säger Michael Gähler.

Varje terminsstart får Skolverket samtal från skilda föräldrar som är oense.

– Den vanligaste frågan handlar om att barnet inte vill flytta tillbaka vid terminsstart när det under sommaren varit hos den förälder som inte är boendeförälder. Då börjar föräldrarna
bråka om var barnet ska bo och gå i skola, säger Frank Nordberg, jurist vid Skolverket.
Skolverket brukar då rekommendera skolan att åtminstone provisoriskt ta emot barnet tills något annat beslutats.

– Sedan får rättsmaskineriet ha sin gång. Skolan är neutral i förhållande till föräldrarnas tvister, men det får inte förekomma att skolpliktiga barn inte får sin utbildning, säger Frank Nordberg.
Att barn går varannan vecka på en förskola och varannan vecka på en annan förekommer.

– Det finns inget formellt förbud mot det, men sedan kan man alltid diskutera vad som är lämpligt, säger Frank Nordberg.
Ett exempel är där pappan krävde att barnet skulle gå varannan vecka i en skola i kommunen där pappan bodde och varannan i kommunen där mamman bodde. Det var 40 mil emellan. Skolan i mammans kommun, där barnet gick, började planera för detta utan att informera mamman, eftersom pappan sagt att han själv ville prata med henne. Mamman fick av en slump reda på det, processen avbröts och kommunen fick kritik av
Skolverket.

– Jag tycker inte att barn ska gå i två förskolor eller två skolor. Det är jättetufft att inte ha ett fast ställe att bo på. Betalar barnen ett sådant pris så ska de inte behöva byta kamratgrupp också, säger Margareta Carlberg.
Hon poängterar att barn har rätt till eget livsrum; rätt till kompisar, till sin klass och sin fotbollsträning eller balettdans.

I början av sommaren kom vårdnadskommittén med sitt betänkande där man föreslår att det i lagen ska tydliggöras att avgörande av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska ske enbart utifrån vad som är bäst för barnet. Där konstateras att ”växelvis boende är en vårdnadsform som vid lämpliga förutsättningar kan fungera mycket väl och ge barnet en naturlig och otvungen kontakt med båda föräldrarna i vardagslivets olika skeenden.” Utredarna framhåller att en förutsättning för växelvis boende är att föräldrarna kan samarbeta på ett flexibelt sätt, utan krav på millimeterrättvisa samt att föräldrarna bor så nära varandra att barnet inte
behöver byta förskola eller kamrater. Om det förekommit våld eller annan kränkande behandling är gemensam vårdnad, och därmed växelvis boende, uteslutet.
Regeringen planerar att presentera en proposition om vårdnad i mars nästa år.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X