Annons
X
Annons
X

Allt färre litar på alliansen

Det är åter match mellan två i väljarnas ögon lika trovärdiga alternativ i svensk politik, visar en ny opinionsundersökning. Förväntningarna på S är höga och regeringen möts av växande tveksamhet. Vi har en spännande tid framför oss, skriver Arne Modig, Ulrica Schenström och Dan Svanell.

Arne Modig, Ulrica Schenström och Dan Svanell.
Arne Modig, Ulrica Schenström och Dan Svanell. Foto: HENRIK MONTGOMERY, MAJA SUSLIN/SVCANPIX

BRÄNNPUNKT | POLITIK

Det gångna året har tärt hårt på de borgerliga väljarnas framgångskänsla och självförtroende.
Arne Modig, Ulrica Schenström och Dan Svanell.

I vintras var Socialdemokraterna under Håkan Juholt i stort sett uträknade. Samtidigt tycktes allt fler tro att valet 2014 skulle bli en promenadseger för Fredrik Reinfeldt. Under våren tog det emellertid knappt ett halvår för Stefan Löfven att vända det desperata underläget till en tydlig ledning för de rödgröna.

En stor omsvängning i stödet för partierna, men vad har egentligen hänt med de underliggande politiska styrkeförhållandena? För att få svar har Novus på vårt uppdrag under perioden 7 till 12 juni i år frågat svenska väljare om vem som har förmåga att regera och vem man tror har kraft att utveckla sin politik. Resultatet kan jämföras med en liknande undersökning som gjordes i september 2011.

Annons
X

Under det gånga året har betyget på regeringens insatser sjunkit betydligt. I september 2011 ansåg nästan sex av tio svenskar att regeringen skötte sig bra. Nu har den siffran sjunkit till drygt fyra av tio. Samtidigt tror allt färre väljare att den nuvarande regeringen kommer att klara att regera Sverige fram till nästa val.

Förändringen är intressant nog tydligast hos alliansväljare. Där har andelen som tror att regeringen ”mycket bra” kommer att klara att regera Sverige fram till nästa val minskat från 47 procent till 32 procent. Det gångna året har tärt hårt på de borgerliga väljarnas framgångskänsla och självförtroende.

För regeringen är dessa förändringar en signal att ta på största allvar. Alliansen lyckades under den förra mandatperioden bryta den förbannelse om bristande regeringsduglighet som länge hemsökte borgerligheten. Ett högt reformtempo, tydlig leverans samt framgångsrik krishantering under finans- och skuldkrisen gjorde att man i väljarnas ögon till och med etablerade sig som det enda trovärdiga regeringsalternativet i svensk politik. Om den bilden nu raseras får det stora konsekvenser.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Samtidigt tycks Stefan Löfven ha tagit väljarna med storm. I dag anser nästan sex av tio väljare (57 procent) att oppositionsledaren gör ett bra jobb. Samtidigt har Fredrik Reinfeldt tappat tydligt. På kort tid har Löfven etablerat sig som en stark personlighet i svensk politik. Han får nu klart bättre betyg än Reinfeldt.

  Under det gångna året har också betyget på oppositionens insatser ökat markant. I september 2011 ansåg bara 32 procent att oppositionen skötte sig bra. Nu har den siffran ökat till 44 procent.

  Förändringen innebär att det åter är match mellan två i väljarnas ögon lika trovärdiga alternativ. En tydlig slutsats är att oppositionen i dag är en betydligt svårare motståndare än för ett år sedan. Och att väljarna uppenbarligen inte behöver ett organiserat och sammanhållet alternativ för att tilltron till oppositionen ska öka.

  Under året har det också skett en tydlig omsvängning i vilka partier väljarna tror har framtiden för sig. En ökande andel tror att Socialdemokraterna under de närmaste åren kommer att utvecklas och bli starkare när det gäller till exempel bra politik i viktiga frågor och bra program för framtiden. Samtidigt försvagas väljarnas bild av Moderaterna som ett parti som har framtiden för sig. Socialdemokraterna har med detta tagit över ledarpositionen från Moderaterna som det parti som möts av störst framtidsförväntningar i svensk politik.

  Det är alltså tydligt att regeringens ställning är kraftigt försvagad samtidigt som Socialdemokraterna och oppositionen i sin helhet under Stefan Löfvens ledning möts av ökande förväntningar. Resultaten visar att Socialdemokraterna är långt ifrån uträknade.

  Moderaternas framgångar har ju länge varit kopplade till försvagningar hos Socialdemokraterna vilket inte minst visas av de opinionsmässiga framgångar man hade i vintras när Socialdemokraterna var försvagade av turerna kring Håkan Juholt. Det återstår dock att se om Stefan Löfven förmår utnyttja den återvunna styrkan. Kommer han klara att hålla greppet om sitt parti och leverera en politik som väljarna gillar?

  Vi skriver nu halvtid i mandatperioden. Dagen då partierna ska sätta ned foten i diskuterade frågor inför 2014 närmar sig. En av vårens mest omdiskuterade frågor har varit om det ska vara tillåtet med vinster i välfärden. Resultatet i undersökningen är minst sagt överraskande. Mer än sex av tio alliansväljare (63 procent) är kritiska mot vinstuttag. Visserligen accepterar man att verksamheten kan få drivas med vinst, men med den begränsningen att den ska återinvesteras i verksamheten. Oaktat om vi går mot ett välfärdsval är detta något för alliansens partistrateger att ta in och formulera trovärdiga svar på.

  På kort tid har det skett en kraftig förändring i de underliggande styrkeförhållanden som har bäring för framtiden i svensk politik. Ett uträknat parti förknippas nu med stora framtidsförväntningar och en hyllad regering möts av växande tveksamhet. Detta säger oss mycket om hur föränderliga väljarna i dag är. Vi har en spännande tid framför oss.

  ARNE MODIG

  oberoende opinionsanalytiker, knutan till Greatness Public Relations, fil dr i sociologi, tidigare opinionsansvarig vid opinionsinstituten IMU, Demoskop, Temo/Synovate och Novus

  ULRICA SCHENSTRÖM

  Hallvarsson&Halvarsson, tidigare statssekreterare (M)

  DAN SVANELL

  Hallvarsson&Halvarsson, tidigare presschef (S)

  Annons
  Annons
  X

  Arne Modig, Ulrica Schenström och Dan Svanell.

  Foto: HENRIK MONTGOMERY, MAJA SUSLIN/SVCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X