Allt färre elever väljer språk

Under strecket
Publicerad
Annons

TT har tagit del av en ännu inte publicerad undersökning om attityder till språkstudier som Skolverket låtit göra. Den befäster bilden av moderna språk som ett ämne satt på undantag.
Eleverna tycker i allmänhet att det är kul att börja med tyska, spanska eller franska, vilket knappt 80 procent gör i årskurs sex eller sju. Men efter ett par terminer har en fjärdedel hoppat av.
De flesta avhopparna är pojkar. I nian studerar bara drygt hälften av pojkarna ett språk utöver engelska. För den som från början inte väljer ett modernt språk, eller senare hoppar av, väntar extra undervisning i svenska eller engelska.

Om några veckor får Skolverket siffror på hur eleverna valde moderna språk inför läsåret 2002/03 och hur många som hoppade av. Då kommer det att stå klart att språken lockat färre och att fler slutat, tror Ingela Nyman på Skolverket:

Annons
Annons
Annons