Allt dyrare gå till tandläkaren

Tandläkarnas priser fortsätter att öka kraftigt. Från maj 2000 har patientavgifterna hos Folktandvården ökat med mellan 16 och 27 procent och bland de privata tandläkarna är höjningarna lika stora. Uppsala och även Stockholm hör till de regioner där priserna ökat mest.

Under strecket
Publicerad
Annons

I januari hotade socialminister Lars Engqvist med att redan till hösten återinföra en statlig prisreglering om inte tandläkarna visar större återhållsamhet med att höja sina priser. Han begärde då en undersökning av prisutvecklingen av Riksförsäkringsverket och den finns nu klar. Men Lars Engqvist vill för närvarande inte kommentera den. - Han har inte analyserat materialet färdigt och väntar dessutom på en särskild redovisning av kostnaderna för maxtaxan i tandvården för pensionärerna. Men han står fast vid vad han sagt tidigare att den fria prissättningen för tandläkarna kan dras in om priserna ökar orimligt mycket, låtar han hälsa via sin pressekreterare Refik Sener.

1999 kom den fria prissättningen för tandläkarna. Förhoppningen var att det skulle leda till sänkta patientavgifter, att konkurrensen mellan tandläkarna skulle fungera som en prispress. Men så blev det inte. Det allra första året utan det statliga prisstoppet ökade patientavgifterna med i genomsnitt mer än 25 procent för alla typer av behandlingar. Det förklarades då med att priserna legat stilla sedan oktober 1997 och att tandläkarna helt enkelt anpassade sina priser till de faktiska kostnaderna under 1999. Därefter utlovades en bättre priskonkurrens. Men så blev det inte. I RFV:s undersökning har tio olika behandlingspaket tagits fram - alltifrån de allra enklaste och vanligaste med röntgen, ta bort tandsten och litet putsning till avancerade paket med helkäksimplantat, operation och bro i plast. Bland Folktandvårdens tandläkare i de olika landstingen har priserna ökat med mellan 16 och 27 procent från maj 2000 till det senaste årsskiftet.

Annons
Annons
Annons