Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: Allt du behöver veta inför valrörelsen

Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Bilden är tagen vid en tidigare partiledardebatt.
Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Bilden är tagen vid en tidigare partiledardebatt. Foto: (ARKIV) MAJA SUSLIN/TT

LEDARE

Klyschornas, plattitydernas och de löst grundade anklagelsernas tid – valrörelsen – börjar nu dra igång. Här är allt du behöver veta för att punktera de vanligaste påståendena:

”Alliansens jobbpolitik fungerar inte”. Under alliansen har mer än en kvarts miljon jobb tillkommit i Sverige – trots global kris. Göran Perssons gamla ouppnåeliga sysselsättningsmål – att 80 procent i åldern 20-64 år skulle ha jobb – har alliansen uppfyllt sedan länge.

”Ungdomsarbetslösheten ligger på 25 procent”. Arbetslösheten är ett problem, men det motiverar inte de överdrifter som förekommer. Här räknar man exempelvis också in heltidsstuderande som söker extrajobb. SCB har numera ett mått för ungdomar som varken arbetar eller studerar (NEET; Not in Employment, Education or Training) och andelen är lägre i dag än när alliansen kom till makten. Första kvartalet 2007 var NEET 6,9 procent – första kvartalet i år landade på 6,6 procent.

Annons
X

”Det råder massarbetslöshet”. Att arbetslösheten är högre i dag än 2006 är ett misslyckande. Men förklaringen är huvudsakligen demografisk. Arbetskraften har ökat genom stor invandring, genom att de som tidigare slentrianmässigt förtidspensionerades nu söker jobb och genom att de ålderskategorier som har lägst sysselsättning växer. Det är svårt att se hur de rödgröna skulle ändra det.

”Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast”. Eurostat visade i våras att Sverige har lägst andel långtidsarbetslösa i Europa.

”Skattesänkningarna gynnar bara de rika”. Alliansens i särklass största reform, jobbskatteavdraget, är utformad just för att gynna vanliga knegare. Finanspolitiska rådet konstaterade 2013 att ”de största inkomstökningarna äger rum hos dem som har allra lägst inkomst”, och att den tiondel som har lägst inkomst ”får en relativ inkomstökning som är ca tre gånger så hög som för övriga grupper”.

”Klyftorna ökar”. Visst har inkomstojämlikheten ökat på lång sikt, sedan 1990-talet. Men vad har skett under alliansens år? Även Finanspolitiska rådets experter blev förvånade av resultatet. ”Det är notabelt att Ginikoefficienten har varit i stort sett konstant mellan 2006 och 2012”, hette det i en forskarrapport till rådet i år. Den största ökningen av inkomstojämlikheten skedde under regeringen Persson 2002 till 2006.

”Skattesänkningar urholkar välfärden”. Tack vare alliansens skattesänkningar – som har lett till att fler arbetar – har skatteintäkterna blivit högre än någonsin, och resurserna till välfärden större än någonsin. 2006 låg de kommunala skatteintäkterna på 454 miljarder kronor, och 2013 hade de stigit till 600 miljarder. Om något borde skatterna sänkas mer.

”Alliansen har sålt ut välfärden”. Sanningen är att drygt 10 procent av den offentligt finansierade vården och knappt 14 procent av omsorgen utförs av privata företag. Mindre än 15 procent av grundskoleeleverna går i friskola. På gymnasiet är det cirka 25 procent.

”Pengarna till välfärden går till skatteparadis”. Vård- och omsorgsbranschens rörelsemarginal avviker inte från det övriga näringslivet: utdelningen är mindre än 3 procent av nettoomsättningen. Var sjätte vårdföretag går inte ens med vinst. Majoriteten av de största företagen avstår från utdelning och återinvesterar i företaget i stället.

Och så blöjorna, då. ”I alliansens Sverige väger man åldringarnas blöjor för att spara pengar”. Enligt socialstyrelsens riktlinjer ska vården ”tillhandahålla individuellt utprovade absorberande produkter”. Man väger blöjor för att kunna ge bästa möjliga vård, och inget annat.

Men det spelar förstås ingen roll när det gäller att smeta skit på alliansen.

Annons
Annons
X

Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Bilden är tagen vid en tidigare partiledardebatt.

Foto: (ARKIV) MAJA SUSLIN/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X