Annons

Allt du behöver veta för att fira Svenska dagen

Foto: TT

Den 6 november firar finländarna Svenska dagen för att uppmärksamma landets svenskspråkiga minoritet. Läs mer om finlandssvenskarna – som utgör drygt fem procent av Finlands befolkning – i dessa understreckare ur SvD:s arkiv.

Under strecket
SvD
Publicerad
Bild 1 av 1

1 / 6

Svenskarna på andra sidan Bottenhavet

Finska kriget 1808–1809 innebar slutet på 600 års gemensam svensk-finsk historia. Allra mest berörde konflikten den svenskspråkiga befolkningen i Finland, som gick från att vara ett riksbärande skikt till en minoritet i sitt eget hemland, påpekade Dick Harrisons i denna understreckare från 2008.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 6

Svenskan under attack i Finland

Finlandssvenskarna blir allt färre samtidigt som allt fler i Finland ifrågasätter svenska språkets ställning som nationalspråk. ”Finskhetsförbundet och det populistiska partiet Sannfinländarna är inte längre ensamma”, konstaterade Ålandstidningens dåvarande chefredaktör Niklas Lampi i en understreckare i SvD 2011.

Annons
Annons
Foto: Jorma Valkonen/TT Bild 1 av 1

3 / 6

Den finländska svenskans egenheter

Foto: Jorma Valkonen/TT

Under århundradena har den svenska som talas i Finland delvis utvecklats åt andra håll än rikssvenskan. Bara häromdagen anmälde språkvetaren Olle Josephson ett nyutkommet tvåbandsverk om de finlandssvenska dialekterna och deras historia.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

4 / 6

Modernistiskt mirakel

Hur kommer det sig att finlandssvenskarna stod för en så stor del av de modernistiska pionjärinsatserna i nordisk litteratur? En del av förklaringen kan ligga i minoritetens språkliga och kulturella utanförskap, menade litteraturvetaren Torsten Pettersson i en understreckare 2001.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

5 / 6

Den utbredda okunskapen om finlandssvenskarna

”I dagens läge lär ingen ta initiativ till en återgång till 1808. Vad som däremot kan förändras, om vi väljer att prioritera det, är den svenska medvetenheten om det Finland som i mångt och mycket faktiskt är svenskt”, skrev Dick Harrison i sin anmälan av de avslutande delarna av fyrbandsverket ”Finlands svenska historia”.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

6 / 6

...ej att förväxla med Sverigefinnarna

Liksom Finlands svenskar har sin egen dag, firar Sveriges finskspråkiga minoritet Sverigefinnarnas dag den 24 februari. ”Lockade av skattelättnader och på flykt från nödår, krig och farsoter kom tusentals finnar till Sverige på 1500- och 1600-talen för att förvandla skog till jordbruksbygd”, skrev Dick Harrison i denna streckare från 2013.

Annons
Annons
Annons
Annons