Annons
X
Annons
X

Allt att vinna på utbyggd förnybar el

REPLIK | ENERGIPOLITIK

Sverige och svensk industri har allt att vinna på en fortsatt satsning på förnybar el och fler utlandsförbindelser.
Charlotte Unger

**Intresseorganisationen mot vindkraft, **Föreningen Svenskt Landskapsskydd, kritiserar i en artikel regeringens energipolitik och kommer med en rad felaktiga och missvisande påstående om förnybar el (Brännpunkt 2/5). Tvärtemot vad författarna skriver får en ökad satsning på förnybar elproduktion samhällsekonomiskt gynnsamma effekter och ökar konkurrenskraften för svensk industri.

Debattörerna ger inledningsvis sken av att den aviserade höjningen av effektskatten på kärnkraft tvingar fram en förtida avstängning av Ringhals 1 och 2. I verkligheten handlar det om dålig ekonomi i åldrande kärnkraftverk. Vattenfalls vd har gjort ett tydligt uttalande i Svenska Dagbladet: ”Kraftverkens kostnader består av personalkostnader, underhåll, bränsle och skatt. Att skatten går från 6 till 7 öre avgör inte vårt beslut.”

Annons
X

Debattörerna radar sedan upp en mängd felaktiga och missvisande påstående om förnybar el:

• För det första påstår skribenterna att det krävs 2000 nya vindkraftverk för att ersätta Ringhals 1 och 2. Under förra året nettoexporterade Sverige cirka 15 TWh el, 50 procent mer än vad de två reaktorerna producerade tillsammans. Och fram till och med år 2020 tillkommer ytterligare cirka 16 TWh förnybar el i Sverige och Norge, med nuvarande förutsättningar. Nedlagd kärnkraftskapacitet ställer ökade krav på att kunna hantera situationer med låg vind. Men det kan göras genom ökad produktion från andra kraftslag, ökad import eller genom flexibel förbrukning. Dessutom går Tekniken för energilagring går även mycket snabbt framåt.

• För det andra skriver debattörerna att vindkraften behöver subventioner för att ekonomin ska gå ihop. Det är ett påstående som med nuvarande elpris gäller för alla typer av kraftslag. Landbaserad vindkraft är i dagsläget det billigaste kraftslaget för ny elproduktion, vilket är skälet till att just vindkraften byggs ut. Det så kallade elcertifikatsystemet innebär dessutom att konsumentens kostnad för utbyggnaden kompenseras av ett lägre elpris. Jämförelsen som skribenterna gör med Tyskland är inte relevant. Svenska elkonsumenter betalar cirka en tiondel av vad tyska elkonsumenter gör för utbyggnaden av förnybar el.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • För det tredje menar debattörerna att en satsning på förnybar energi slår ut arbetstillfällen inom andra sektorer. Skribenterna hänvisar till en äldre spansk studie som fått skarp kritik, bland annat på grund av kopplingar till Exxon. En lång rad andra studier, bland annat av konsultföretaget WSP som studerat svenska förhållanden, visar på en tydlig jobbskapande effekt.

  Sammantaget finns det stora samhällsekonomiska fördelar med ökad satsning på förnybar elproduktion i Sverige. Teknikkonsultbolaget Sweco visade nyligen i en rapport att en kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige, i kombination med fler utlandsförbindelser, ger ett betydande årligt samhällsekonomiskt överskott. Det beror bland annat på ökade exportintäkter och på att det ökade utbudet av el pressar priset vilket är bra för svenska elkonsumenter och svensk industri. Sverige och svensk industri har alltså allt att vinna på en fortsatt satsning på förnybar el och fler utlandsförbindelser.

  CHARLOTTE UNGER

  vd Svensk Vindenergi

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X