Allt att vinna på utbyggd förnybar el

Under strecket
Publicerad
Annons

Intresseorganisationen mot vindkraft, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, kritiserar i en artikel regeringens energipolitik och kommer med en rad felaktiga och missvisande påstående om förnybar el (Brännpunkt 2/5). Tvärtemot vad författarna skriver får en ökad satsning på förnybar elproduktion samhällsekonomiskt gynnsamma effekter och ökar konkurrenskraften för svensk industri.

Debattörerna ger inledningsvis sken av att den aviserade höjningen av effektskatten på kärnkraft tvingar fram en förtida avstängning av Ringhals 1 och 2. I verkligheten handlar det om dålig ekonomi i åldrande kärnkraftverk. Vattenfalls vd har gjort ett tydligt uttalande i Svenska Dagbladet: ”Kraftverkens kostnader består av personalkostnader, underhåll, bränsle och skatt. Att skatten går från 6 till 7 öre avgör inte vårt beslut.”

Annons
Annons
Annons