Allt att vinna på fördjupat samarbete med Kina

En kollaps av den kinesiska tillväxtmodellen på grund av de växande miljöproblemen kommer att ha mycket stor påverkan på den globala utvecklingen och därmed också Sverige. Genom samverkan och utnyttjande av Sveriges goda renommé och goda politiska kontakter kan vi långsiktigt påverka Kinas miljöutveckling. Det skriver Ronald Wennersten, Jonas Törnblom och Stefan Anderberg.

Under strecket
Publicerad

Kinas utsläpp av koldioxid är cirka 28 procent av de totala utsläppen i världen och Sveriges är mindre än 0,2 procent., skriver Ronald Wennersten, Jonas Törnblom och Stefan Anderberg .

Foto: NG HAN GUAN/AP
Annons

När man betraktar debatten kring hållbar utveckling i Sverige utifrån ett kinesiskt perspektiv, så slås man av hur nationell debatten är. Kina är till exempel nu det land i världen som totalt släpper ut mest koldioxid, och samtidigt har Kinas utsläpp per capita enligt vissa bedömningar passerat hela EU:s 2013. Kinas utsläpp av koldioxid är cirka 28 procent av de totala utsläppen i världen och Sveriges är mindre än 0,2 procent.

Samtidigt är konsumtionstillväxten i Kina mycket snabb. I nuvarande kinesiska scenarier förväntas kolanvändningen fördubblas till 2050. Utvecklingen av alternativ som elektricitet från solpaneler är visserligen snabb, men av marginell betydelse. Om man når målet med 35 GW installerad effekt från solpaneler år 2015 så är det fortfarande mindre än 1 procent av den totala elproduktionen i Kina.

Annons
Annons
Annons