Annons
X
Annons
X

Allt ansvar kan inte läggas på förorten

Ett utbränt bilvrak stod kvar efter nattens oroligheter.
Ett utbränt bilvrak stod kvar efter nattens oroligheter. Foto: SCANPIX

REPLIK | UPPLOPPEN I HUSBY

Om du går en promenad från Akalla till Husby, en promenad på ett par minuter, kan du läsa “hopplöshet” klottrat på en parkbänk längs vägen. Det finns stora problem, i Rinkeby-Kista och andra socioekonomiskt utsatta förorter med fattigdom och klassklyftor. I Husby bor fler än 12 000 människor och för den sakens skull måste diskussionen handla om hur vi får ner ungdomsarbetslösheten, ser till så att alla klarar skolan och att det finns tillräckligt med bostäder och en trygg miljö. Vi önskar att vi kan gå från hopplöshet till hopp.

Men när Gulan Avci (FP) skriver att “skylla på samhället är för lättvindigt” så beskriver hon en politik som medvetet avpolitiserar samhället och vars syfte är att se bortom strukturer (
Brännpunkt 20/5). Det individuella ansvaret hade kunnat utkrävas om de ojämlika förutsättningarna inte hade varit ett rådande faktum. Men idag växer allt fler barn och unga upp i fattigdom.

Vi undrar varför Avci och hennes kollegor som sitter i regeringen och det moderatledda stadshuset tillåter klyftorna i Sverige och Stockholm att växa? Varför låter de hopplösheten breda ut sig? Varför tar de inte ansvar för samhällsutvecklingen?

Annons
X

Vidare skriver Avci att vi som är boende i Rinkeby-Kista och andra förortsområden ska träda fram och markera “för ungdomarna att detta måste få ett slut”. Ja, bilbrännandet och stenkastandet på polis och brandkår måste få ett slut. Vi kan inte nog markera och understruka det. Men den politik som idag förs måste också få ett slut. Sverige glider isär. I Stockholm är klyftorna ännu större och tydligare. Siffror från Ungdomsstyrelsen visar att 38 procent av 20-25-åringar i Husby varken studerar eller arbetar. Även andelen som når grundskolans mål är betydligt lägre i än i exempelvis Stockholms innerstad, 50 procent jämfört med 90 i innerstaden. Under de senaste fem åren har den moderatledda majoriteten successivt, och mot Husby-, Kista-, Rinkeby- och Akallabornas vilja, skurit ned och flyttat bort kommunal service, socialtjänst, samhällsinstitutioner och skolor från förorten. Vi vill ge alla människor möjligheten att känna stoltheten i att göra rätt för sig. Men för det krävs en förändring.

Vi som är aktiva lokalt i området har ett stort ansvar i att finna konkreta lösningar men det går inte att lägga över hela ansvaret på oss som bor, arbetar eller är aktiva här utan satsningar måste ske nationellt också. Då kan vi inte ha kvar en politik som fortsätter öka samhällsklyftorna och segregationen medan bilar brinner i Husby.

LAWEN REDAR

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Stockholms Arbetarekommuns styrelse

  ANDERS ÖSTERBERG

  ordförande Socialdemokraterna i Akalla

  Tidigare debattartiklar om förorten:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X

  Ett utbränt bilvrak stod kvar efter nattens oroligheter.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X