X
Annons
X

Allmänintresse - eller oemotståndlig nyfikenhet?

REPLIK | Allmänintresse

Allmänintresse har två betydelser. Det kan dels vara något som intresserar folk dels något som folk har nytta av att känna till. Det skriver Gun-Britt Sundström i SvD den 24 april. Hon menar att det går att hantera de dubbla betydelserna om man anger vilken innebörd man avser.
Hon finner det illa att PO pendlar mellan de två definitionerna. Kritiken känns orättvis eftersom jag konsekvent håller mig till den senare innebörden: något som folk har nytta av att känna till.
Det går inte att vara allmänhetens pressombudsman utan att ha ett klart begrepp om vad man menar med allmänintresse. Jag gör åtskillnad mellan ”allmänt intresse” och allmänintresse. Det förra kan vara vad som helst som intresserar människor, till exempel även skvaller. Det senare har ett relevanskriterium.
Allmänintresset betjänas i pressen av sådana publiceringar som bidrar till förståelsen av den tid och det rum vi lever i. Det kan vara övergripande och abstrakt information men lika gärna avgränsad och konkret.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X