Annons

”Allmän tro på låg ränta kan bli förödande”

Riksbanken anses allmänt i Sverige ha ­kontroll över ränteläget, men ett flock­beteende kring detta kan bädda för en ny ekonomisk kris,  skriver Lars Oxelheim. Till vänster: Amerikanska riksbanken Federal  Reserve i Washington.
Riksbanken anses allmänt i Sverige ha ­kontroll över ränteläget, men ett flock­beteende kring detta kan bädda för en ny ekonomisk kris, skriver Lars Oxelheim. Till vänster: Amerikanska riksbanken Federal Reserve i Washington. Foto: Fredrik Eriksson, Andrew Harnik/AP

Det finns idag ett samförstånd kring att räntehöjningar framöver kommer att förbli blygsamma. I Sverige råder stor tilltro till att Riksbanken har läget under kontroll. Men Sverige är del av en global finansiell marknad och Riksbankens kontroll kan komma att sättas ur spel. Det skriver professor Lars Oxelheim.

Under strecket
Publicerad

I efterdyningarna till den finansiella krisen 2008 deltog jag i en konferens i USA med representanter för FED och där den centrala frågan var hur man kunnat missa signalerna om att krisen var i antågande. Var modellerna som användes helt enkelt fel? Svaret som gavs den gången var att modellerna var korrekta och kunde försvaras men att fantasin brustit kring hur de i modellen ingående variablerna skulle komma att utvecklas. Flockbeteende hade lett till konsensus kring felaktiga värden på dessa variabler.

Situationen idag oroar i den bemärkelsen att flocken denna gång tycks har landat i en övertygelse om att den för samhällstillväxten så viktiga räntan kommer att röra sig inom ett mycket snävt spann. I Sverige siar bankernas chefekonomer om blygsamma höjningar de kommande åren. Samma syn förfäktar gruppen aktieanalytiker. Modesta höjningar präglar också regeringens och oppositions budgetarbete såväl som Konjunkturinstitutets prognoser. Worst case-scenarierna är i förekommande fall även de baserade på blygsamma ränteuppgångar.

Annons
Annons
Annons