Annons
X
Annons
X

Alliansens förslag hotar döda tidskrifter

I förra årets budgetproposition tyckte Alliansen att stödet till kulturtidskrifter var en ”betydelsefull kulturpolitisk insats”. Varför vill man nu i stället nästintill avskaffa stödet, frågar ett antal ledamöter i Kulturrådets referensgrupp för kulturtidskrifter.

[object Object]
Tidningshyllorna riskerar att bli tomma om Alliansens förslag går igenom skriver debattörerna. Foto: HASSE HOLMBERG

KULTURDEBATT

Alliansen sänker nästa års stöd till kulturtidskrifter från 19 miljoner till 4 – en minskning med 79 procent. Besparingen på 15 miljoner är en struntsumma i en statsbudget, men handlar om liv eller död för det offentliga samtal, värdigt ett demokratiskt samhälle, som kulturtidskrifterna representerar. Alliansens dråpslag kommer sannolikt leda till döden för en majoritet av de närmare hundra tidskrifter som får statligt stöd.

Som fristående ledamöter (vi är inte tjänstemän på Kulturrådet) i referensgruppen för kulturtidskrifter, som bedömer ansökningar och lämnar förslag till Kulturrådets beslut om stöd, har vi under de senaste åren följt och läst samtliga kulturtidskrifter som sökt stöd via Kulturrådet. Därför känner vi till vilken mångstämmighet de representerar. Här finns litteratur och poesi, samtidskonst, musik, film och scenkonst såväl som arkeologi, filosofi, psykoanalys, serier och religion. Dessutom barnkultur, där Opsis Kalopsis är en långvarig mottagare av stöd. Populärarkeologin skildras initierat av tidskriften Medusa, religionens betydelse i samtida idédebatt av Judisk krönika och Signum. I tidskriften Opera och Nutida musik såväl som i Sveriges äldsta konsttidskrift Paletten förs diskussioner som dagstidningarnas kultursidor inte längre tycker sig ha plats för. Idéer i gränslandet mellan kultur, politik och filosofi har i decennier fötts och formulerats i både Bang, Fronesis och Ord & Bild. För att inte tala om alla de tidskrifter som är forum för nationella minoriteter och språk: romer, samer och många fler. Alliansens förslag tystar fullständigt denna bredd och djup i ämnen och perspektiv inom publicistik.

**Vi ser vilken enorm **betydelse dessa omkring hundra tidskrifter har som fri, innovativ och kvalificerad mötesplats mellan akademi, journalistik och kritik. Kulturtidskrifterna är inte bara en förmedlingslänk mellan forskningen på universiteten och en bredare allmänhet. De är dessutom plantskola för unga författare, journalister, poeter och skribenter.

Annons
X

Kulturtidskrifternas situation bör också betraktas i ljuset av krisen för dagspressens kultursidor. När de blir allt färre och mer likriktade blir kulturtidskrifternas betydelse som bärare av idé- och kulturdebatt ännu större. Tidskrifterna är en del av ett ekosystem där de bredare medierna söker och finner idéer och teman.

Alliansen stryper med ett pennstreck en infrastruktur och ett kretslopp som under åratal mödosamt byggts upp av professionella redaktörer, skribenter och formgivare: livliga fora för debatt och diskussion. Det offentliga samtal som förs i kulturtidskrifterna är lika viktigt som på andra kultursidor – ja, flera av dem är i sig kulturella institutioner och oumbärliga delar av kulturlivet.

Alliansen menar, genom moderaternas kulturpolitiska talesperson Per Bill, att kulturtidskrifternas ekonomi kan lyfta genom digitalisering. Tanken är totalt verklighetsfrånvänd. I en tid där inte ens New York Times lyckas finansiera redaktionell kvalitet genom intäkter på nätet – hur ska svenska kulturtidskrifter klara det? Det handlar inte om klickmonster som Buzzfeed. Det handlar om tidskrifter med långsamma samtal och initierade debatter.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Allianspartiernas agerande går stick i stäv med hur de själva uttryckte sig i regeringsställning. I förra årets proposition (2013/14:3) menade den dåvarande Alliansregeringen att ”produktionsstödet är en betydelsefull kulturpolitisk insats för att främja en kulturellt värdefull mångfald i utbudet av kulturtidskrifter.” Bakom propositionen stod Jan Björklund, som fortfarande leder det Folkparti som på torsdag tänker rösta för kulturtidskriftsdöden.

  Vi ställer frågan till Alliansens ledamöter i kulturutskottet Per Bill, Cecilia Magnusson, Saila Quicklund, Per Lodenius, Gustaf Hoffstedt, Bengt Eliasson och Lars-Axel Nordell: vad har förändrats sedan Björklunds proposition? Vad motiverar ett nästintill avskaffat tidskriftsstöd? Varför utreds inte konsekvenserna?

  Henrik Berggren, författare och historiker

  Charlotte Bydler, konsthistoriker

  Torbjörn Elensky, författare

  Linda Fagerström, konstkritiker och konsthistoriker (nuvarande ordförande i referensgruppen)

  Håkan Forsell, historiker (tidigare ordförande i referensgruppen)

  Rasmus Fleischer, författare och historiker

  **Lena Grönlund, **bibliotekarie Bibliotek Huddinge

  Magnus Halldin, fri skribent och redaktör.

  Gunilla Kindstrand, chefredaktör (tidigare ordförande i referensgruppen)

  Malin Krutmeijer, kulturjournalist

  Lawen Mohtadi, författare och journalist

  Malin Palmqvist, scenkonstkritiker och journalist

  Annons
  Annons
  X

  Tidningshyllorna riskerar att bli tomma om Alliansens förslag går igenom skriver debattörerna.

  Foto: HASSE HOLMBERG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X