Annons
X
Annons
X

Alliansen: Vi delar barnläkarnas oro

Sjuka barn i Sverige ska få den vård de behöver. Vi vet att läkare får dra ett stort lass i en tid när välfärden står inför stora utmaningar. Därför kommer vi att följa utvecklingen noggrant även i fortsättningen och genomföra de förändringar som behövs, skriver representanter för Alliansen i Stockholms läns landsting.

Krisen i sjukvården
Foto: Tomas Oneborg

REPLIK | KRISEN I SJUKVÅRDEN

Vi engagerar oss politiskt för att göra Stockholmsregionens och människors situation bättre. Därför tar vi de rapporter som kommer från Astrid Lindgrens barnsjukhus på största allvar. De barnläkare som skriver i SvD den 25 mars bekräftar bilden av en mycket bekymmersam situation. Vi har stora utmaningar inom barnsjukvården i vårt län, orsaken till de stängda vårdplatserna grundar sig framförallt i en brist på personal med rätt kompetens.

Karolinska Universitetssjukhuset har haft och har det svårt att rekrytera de medarbetare som behövs. I Sverige finns 56 000 specialistsjuksköterskor. Enligt de beräkningar som gjorts är 8 200 av dem sysselsatta utanför hälso- och sjukvården. Fler anställda behövs för att täcka upp dagens behov av personal. Behovet är ännu större de kommande åren, även i Stockholms län.

Här behövs åtgärder. Vi ser kompetensförsörjningen som en av våra absolut viktigaste och mest prioriterade frågor för de kommande åren och känner ett stort ansvar för att förbättra situationen. Barnläkarna riktar tydliga uppmaningar till oss som ansvariga politiker. Det är viktigt att vara tydlig med rollerna. Vi arbetar centralt i landstinget med att ge vårdgivarna förutsättningar för en hälso- och sjukvård av högsta möjliga kvalitet. Det gör vi framför allt genom att säkra resurserna.

Annons
X

Stockholms läns landsting står nu mitt i att genomföra den stora Framtidsplanen som innebär mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt.

Många åtgärder – rekrytering, arbetsmiljö och lönesättning – ligger hos Karolinska Universitetssjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det ska inte detaljstyras av politiker, men vi kan se att de ansvariga på sjukhuset tar stort ansvar för att genomföra förändringar. Nyrekryteringar pågår och verksamheten bedömer att flera platser inom exempelvis barnintensivvården kan öppna de närmaste månaderna. Förbindelser ska öppnas mellan intensivvårds- och övervakningsrum så att personalen kan övervaka fler än ett barn åt gången. Andra yrkesgrupper, till exempel farmaceuter, har anställts för att avlasta sjuksköterskor med uppgifter som inte kräver dessas kompetens. Chefer blir utbildade i att bli bättre på att lägga scheman. En kompetensmodell har introducerats. Utöver detta införs långsiktiga introduktions- och traineeprogram för nya sjuksköterskor så att de i lugn och ro kan få stöd och utvecklas i yrket.

Stockholms läns landsting står nu mitt i att genomföra den stora Framtidsplanen som innebär mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt. Detta är helt nödvändigt i ett Stockholm som växer i rekordfart och där behovet av sjukvård ökar.  Bland annat kommer färre barn att vårdas på de stora akutsjukhusen, och framför allt Karolinska i Solna som i stället ska ta hand om de svårast sjuka och skadade. Den här förändringen blir klar 2018, då de andra akutsjukhusen har byggts ut, närakuterna för barn och vuxna blivit fler, husläkarna fått en större roll och egenvården i hemmet har ökat.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En annan reform som Alliansen i Stockholms läns landsting beslutat om är att ge sjuksköterskor full lön under den tid då de vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor. Det är också något som barnintensivvården på Astrid Lindgrens barnsjukhus gör. Den erbjuder sjuksköterskor verksamhetsförlagd utbildning till intensivvårdssjuksköterska med full lön under studietiden. Medellönen för sjuksköterskor i landstinget är cirka 32 000 kronor. Den här satsningen innebär en väsentlig skillnad i plånboken under studierna. I höst startar även vår satsning på specialistutbildningen för neonatalvården, de tidigt födda barnen, som 20–25 personer kommer att delta i. Vi genomför också en lönesatsning som omfattar 150 medarbetare inom barnsjukvården.

  Vi står i tät kontakt med barnsjukvården på sjukhuset i Solna och Huddinge. Nästa vecka kommer vi att ha ett möte just med ett antal barnläkare. Om det behövs fler åtgärder utöver de som är beslutade kommer vi att göra vad vi kan från vårt håll för att de ska bli verklighet så snart som möjligt.

  Astrid Lindgrens barnsjukhus är nettomottagare av barn från andra län och andra länder, vilket är viktigt att ha med i diskussionen. Den nationella bristen på specialistsjuksköterskor delar vi med hela Sverige och den kommer tyvärr inte att lösas till nästa vecka. Grundutbildningen till sjuksköterska tar tre år och då väntar två år för att bli intensivvårdssjuksköterska. Barnkompetens kräver ytterligare två år. Sedan krävs tre månaders introduktion med handledare innan barnsjuksköterskan, som då inte ens kan kallas en erfaren medarbetare, kan börja arbeta självständigt inom intensivvården.

  Därför arbetar vi med att göra det lättare att vidareutbilda sig, att förbättra landstingets anseende som arbetsgivare, att ta fram strategier för kompetensförsörjningen på lång sikt och att främja innovationer som underlättar arbetet. Vi ser också behovet av att sjukhuset erbjuder en god löneutveckling. Vi driver  också på nationellt. Det behöver bli en mer prioriterad fråga för regeringen att bygga ut och förbättra de statliga utbildningarna. Personalen behöver få fler kunniga kollegor.

  Sjuka barn i Sverige ska få den vård de behöver. Vi vet att läkare får dra ett stort lass i en tid när välfärden står inför stora utmaningar. Vi delar den oro som de ger uttryck för. Därför kommer vi att följa utvecklingen noggrant även i fortsättningen och genomföra de förändringar som behövs.

  Ella Bohlin (KD)

  barn- och äldrelandstingsråd

  Anna Starbrink (L)

  hälso- och sjukvårdslandstingsråd

  Marie Ljungberg Schött (M)

  sjukvårdslandstingsråd

  Karin Fälldin (C)

  gruppledare, hälso- och sjukvårdsnämnden

  Annons
  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2
  Foto: Jessica Gow/TT Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X