Annons

Sanna Rayman:Alliansen väljer rätt spår i rättan tid

Publicerad

Bland valfläskiga anrättningar är infrastruktur en ganska otacksam sådan. Väg- och järnvägsbyggen är långkok som sällan blir färdiga för konsumtion förrän några mandatperioder framåt. Ta det pågående grävandet i Stockholm som ska utmynna i Citybanan och dubblad spårvägskapacitet. Allt detta väntas stå klart 2017, men innan dess lär nog mer än en infrastrukturminister hinna svära över den getingmidja som gång på gång ställer till det i huvudstaden.

På samma sätt har Alliansen gång på gång fått förklara att det nedslitna järnvägsnät som vi står med i dag inte är resultatet av det borgerliga maktövertagandet 2006, utan snarare produkten av en betydligt längre tids uteblivet underhåll.

Annons
Annons
Annons