Annons
X
Annons
X

Alliansen säger nej till höghastighetståg

Resultatet av alliansens tågsatsning blir att tågen i Sverige kommer gå långsammare än tågen i Tyskland, Frankrike och Spanien. Alliansens ”satsning” på Ostlänken är alltså tyvärr snarare ett nej till höghastighetståg, skriver skriver Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Stina Bergström.

BRÄNNPUNKT | TÅGEN

I kontrast till alliansen prioriterar Miljöpartiet en fungerande tågtrafik och utbyggnaden av höghastighetståg.
Stina Bergström

Det finns ingen given väg till ett Sverige och Europa som är klimatsmart och miljövänligt. Men oavsett vilken utveckling som Sverige och andra länder väljer så måste vårt oljeberoende och våra energislösande transporter bytas ut mot förnybar energi och mer energieffektiva transporter. Därför är utbyggnaden av tåget så viktigt, därför att det möjliggör fortsatta resor och transporter samtidigt som det möjliggör en hållbar utveckling.

När alliansens fyra partiledare under onsdagen presenterade sin politik för tågtrafiken bestod den främst av två delar: snabbtåg på Ostlänken mellan Linköping och Stockholm samt ökat underhåll av befintlig järnväg.

Annons
X

LÄS MER:
Mångmiljardsatsning på tåg

Alliansens föreslår att Ostlänken ska byggas med dagens standard, dvs snabbtåg som går i max 250 km/h. Detta trots att Ostlänken är utredd och planerad för framtidens krav, dvs höghastighetståg som går i 320 km/h. Om Ostlänken byggs för snabbtåg istället för höghastighetståg så hindrar det planerna på att koppla samman Sveriges tre storstadsregioner samt Oslo, Köpenhamn och övriga Europa med höghastighetståg. Alliansens ”satsning” på Ostlänken är alltså tyvärr snarare ett nej till höghastighetståg.

När alliansen väljer att dra i bromsen på Ostlänken så påverkar det räls som ska bära resorna och transporterna inom Sverige de kommande 100 åren. Tågen i Sverige kommer helt enkelt att gå långsammare än tågen i Tyskland, Frankrike och Spanien.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I september 2009 kom den statliga utredningen om höghastighetståg. Den förordar tydligt en utbyggnad av höghastighetståg på Europabanan och Götalandsbanan vilket ger kraftigt minskade restider. Enligt utredningen skulle restiden Stockholm–Göteborg reduceras till två timmar och Stockholm–Malmö till under två och en halv timme. Det skapar även stora tidsvinster och nya resmönster för mellanliggande städer, exempelvis Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås. Samtidigt skapas möjligheten att resa ut i Europa med höghastighetståg, exempelvis Malmö–Berlin på tre timmar, Stockholm–Paris på sju och en halv timmar samt Göteborg–Madrid på tolv och en halv timmar.

  I kontrast till alliansen driver Miljöpartiet på för ett nät av höghastighetståg. Höghastighetstågen är, sett till helheten och över tid, endast marginellt dyrare än snabbtågen.

  Alliansen föreslår att underhållet till järnvägen ska öka med 1,7 miljarder om året fram till 2024. Att alliansen kommer med ett långsiktigt besked, istället för endast tillfälliga satsningar, är välkommet. Men, trafikverkets kapacitetsutredning över vad som krävs för att få en fungerande tågtrafik i Sverige slår fast att det behövs 3-4 miljarder årligen de kommande tio åren. Alliansens ökning av underhållet är alltså endast hälften av det som krävs för att Sverige återigen ska få en fungerande järnväg.

  Underhållet av den svenska järnvägen är eftersatt sedan decennier. Det syns tydligt i de förseningar som ofta uppstår. Bristerna gör att störningar lätt uppstår, samt att dessa störningar sprider sig snabbt genom hela järnvägssystemet. Bara förra vintern kostade dessa förseningar Sverige 2,4 miljarder i förlorad arbetstid. I den summan är inte ens företagens förluster för bristerna i godstrafiken inräknade.

  2,4 miljarder på en vinter är ungefär vad som saknas i årligt underhåll för att få en fungerande tågtrafik. Vore det då inte bättre att satsa de pengarna på en fungerande järnväg, istället för att tvingas bära kostnaderna vid förseningarna?

  I kontrast till alliansen prioriterar Miljöpartiet en fungerande tågtrafik och utbyggnaden av höghastighetståg. Vi gröna har alltid ett långsiktigt perspektiv som utgångspunkt när vi utformar vår politik. Vi väger de ekonomiska aspekterna tillsammans med de ekologiska. Därför driver vi på för mer klimatsmart resande: för att tåget ska vara billigare än flyget, för att bilismen i städerna ska ge mer plats för kollektivtrafik och cykel, för utbyggnad av höghastighetståg och för det underhåll som krävs.

  STINA BERGSTRÖM (MP)

  trafikpolitisk talesperson

  .

  .

  LÄS MER:
  Oppositionen: ”Undrar varför Borg ändrat sig”

  LÄS MER:
  Ulf Adelsohn: De har konstaterat att vi hade rätt

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X