Alliansen: Så kan vi införa krav på amortering

Alliansen är enig om att amorteringskulturen i Sverige bör stärkas ytterligare. Ett klokt utformat amorteringskrav är ett viktigt steg i den riktningen, skriver de ekonomisk-politiska talespersonerna i de fyra allianspartierna gemensamt.

Under strecket
Publicerad
Alliansens ekonomisk-politiska talespersoner: Erik Ullenhag (FP), Ulf Kristersson (M), Emil Källström (C) och Jakob Forssmed (KD).

Alliansens ekonomisk-politiska talespersoner: Erik Ullenhag (FP), Ulf Kristersson (M), Emil Källström (C) och Jakob Forssmed (KD).

Foto: Lars Pehrson
Annons

Trots de senaste årens kraftiga uppgång i bostadsbyggandet råder det brist på bostäder. Tillsammans med bland annat långvarigt låga räntor har detta lett till kraftigt stigande bostadspriser och en allt högre skuldsättning hos hushållen. Under senare tid har prisutvecklingen accelererat: På tolv månader har priset på bostadsrätter ökat med 20 procent och priset på villor med 13 procent. Samtidigt har hushållens skulder ökat med 7 procent, vilket är betydligt mer än motsvarande ökning av hushållens inkomster.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons