Annons
X
Annons
X

Alliansen redo göra förändringar i ny fildelningslag

Efter kritiken mot lagen som ska göra det lättare att jaga illegala fildelare på nätet är regeringspartierna redo att göra justeringar. En kompromiss som just nu diskuteras är att upphovsrättsinnehavare enbart ska få ut uppgifter om IP-nummer om fildelningen har skett i ”kommersiellt syfte”.

Protesterna mot regeringens förslag om att få jaga fildelare på nätet växer. Facebookgruppen Stoppa Ipred hade i dag vid lunchtid över 22 000 medlemmar. Gruppens namn syftar på EU-direktivet IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) som är grunden för det svenska lagförslaget, som också väckt starka känslor i bloggvärlden.

Men även inom den borgerliga alliansen höjs nu kritiska röster mot att exempelvis ett skivbolag ska kunna gå till domstol och begära ut vem som står bakom ett visst IP-nummer. Uppgifterna kan sedan användas för att kräva de illegala fildelarna på ersättning för intrång i upphovsrätten.

– Min målsättning är att den delen ska lyftas bort, eftersom EG-domstolen tydligt har sagt att just den biten i direktivet är frivilligt för medlemsstaterna att införa, säger riksdagsledamoten Karl Sigfrid (m), en av de motståndare som nu öppet försöker påverka den egna regeringen.

Annons
X

– Min uppfattning är att det är rätt många i riksdagsgruppen, och i partiet överhuvudtaget, som tycker att förslaget ska ändras, säger han.

Redan i mars gjorde de fyra regeringspartierna upp om en grundstomme till den nya lagen mot fildelning, som är tänkt att träda i kraft den första april nästa år. I november ska justitieminister Beatrice Ask lägga en färdig proposition på riksdagens bord, och just nu pågår förhandlingarna om den exakta utformningen.

– Vi jobbar med förbättringar, men det gör vi inte publikt, säger Jan Andersson (c), ledamot i riksdagens näringsutskott, som hanterar frågan.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Riksdagsledamoten Hans Rothenberg, som ansvarar för frågan i moderaterna, är förtegen om samtalen.

  – Det här är en process som pågår, och ett antal avvägningar ska göras. Det är en ganska bred palett av synpunkter som kommer fram. Alla kommer väl inte att bli fullt ut nöjda, men förhoppningsvis ska det här kunna landa i ett förslag som med tydlighet kan vinna gehör i riksdagen.

  Han betonar dock att inte enbart handlar om att tillfredsställa kritikerna:

  – Det finns en väldigt stor andel personer som tycker att det som gick iväg till lagrådet var alldeles utomordentligt bra.

  Lagrådets jurister efterlyste i oktober ett ”fylligare underlag” om hur den nya lagen påverkar den enskildes integritet. Dessa synpunkter ska ”självklart” vägas in i propositionen, förklarar Hans Rothenberg.

  – Det är viktigt att den proposition som läggs har en tydlig proportionalitetsprincip, det vill säga att det finns en integritetsanalys om vad det här betyder för enskidla internetanvändare. Det vet jag att man tittar på, säger Annie Johansson.

  Men en sådan förändring är knappast tillräcklig för att tysta kritikerna. De är övertygade om att film- och musikindustrin kommer att använda den nya lagen för att statuera avskräckande exempel, och aktivt driva frågor mot enskilda unga fildelare och nedladdare runt om i landet. Oron delas av Karl Sigfrid.

  – Man kommer att vilja använda de här rättsprocesserna till att visa att det råder nolltolerans, och det gör man inte genom att bara jaga några stycken stora fildelare.

  En kompromiss som nu diskuteras i alliansen är därför att upphovsrättsinnehavare enbart ska få ut IP-nummer om den illegala fildelningen har skett i ”kommersiellt syfte”.

  – Det skulle kunna vara acceptabelt, tycker jag. Då skulle det inte bli en jakt på miljontals svenskar som gör något som knappt uppfattas som kriminellt, säger Karl Sigfrid.

  Hans Rothenberg bekräftar att en sådan förändring av lagen är en av de saker som de borgerliga just nu ”grunnar på”.

  – Jag skulle mycket väl önska att det går att få till ett förnuftigt sådant resonemang, och det är inte omöjligt. Frågan är bara hur man drar gränsen. Säg att du laddar ned en låt. Alternativet är att köpa skivan eller betala för en legal nedladdning, då är det egentligen så att du laddar ned för ett kommersiellt syfte.

  Karin Pilsäter (fp), ordförande i näringsutskottet, betonar att tanken inte är att ”enskilda tonåringar ska bli stämda på hundralappar”. Hon är positiv till att, antingen i själva lagen eller i förarbetena, slå fast att det ska handla om ett ”kommersiellt syfte” för att IP-adresser ska få lämnas ut.
  – Jag är fullt beredd att försöka hitta sådana lösningar.
  **
  Centerpartiets rättspolitiske talesman** Johan Linander intämmer:

  – Vi är öppna för alla förbättringsförslag. Fredrik Reinfeldts gamla uttalanden att vi inte ska jaga en hel ungdomsgeneration aktualiseras gång på gång av bloggare och annat. Med en sådan skrivning skulle det bli en helt annan fråga vilka IP-adresser som kan lämnas ut.

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X