Annons
X
Annons
X

Alliansen måste våga mer

SAMARBETET FEM ÅR Det finns de inom alliansen som är rädda för att tala om det vi gör i termer av frihet. Men att vara bäst på att administrera Sverige räcker inte, skriver centerledaren Maud Olofsson och pekar ut jobben, klimatet, integritetsfrågor och jämställdheten som områden där samarbetet behöver utvecklas.

I morgon är det fem år sedan vi bildade Allians för Sverige hemma hos mig i Högfors. Då var det få som trodde att vi kunde vinna valet 2006 och än mindre regera tillsammans. Vi har överträffat förväntningarna och tydligt visat väljarna att vi kan ta ansvar för Sverige.

Efter valet 2006 var det många som trodde att det räckte med att bryta socialdemokraternas långa maktinnehav. Vi lutade oss tillbaka och kände att målet nu var uppfyllt. Men maktskiftet 2006 räcker inte, uppdraget är långt ifrån slutfört. Vi har genomfört en rad frihets- och framtids- reformer. Med lägre skatter för jobb och företag, världens mest ambitiösa klimat- och energipolitik, minskat statligt ägande och en öppnare offentlig sektor är Sverige lite friare. Men vägen till att göra Sverige till ett land där var och en kan växa har precis börjat.

För att få nytt förtroende nästa år krävs ständig förnyelse av Alliansens gemensamma idéer.

Annons
X

När Allians för Sverige möter väljarna i valet 2010 ska vi göra det med tydliga värderingar. Vi ska återknyta till värderingar som är djupt rotade i Sverige och som byggt vårt välstånd. Var och en ska få bestämma mer själv och behålla mer av sin egen lön. Entreprenörskapet och innovationsförmågan ska lyftas, företagande ska vara lika naturligt som anställning. Förnyelsen av vår gemensamt finansierade välfärd ska fortsätta. Kort sagt – mer av valfrihet, ökad kvalitet och individuella lösningar.

Allians för Sverige måste våga stå upp för, förklara och argumentera utifrån de värderingar vi bär. Det finns de som är rädda för att tala om det vi gör i termer av frihet och att var och en ska få bestämma mer själv. Det duger inte. Att bara vara bäst på att administrera Sverige är inte målet. Jag ser fyra områden där vi behöver utveckla politiken.

1. Jobb, innovationer och företagande. Alliansregeringen har hittills sänkt företagens skatter och kostnader med 46 miljarder kronor. Vi har gjort mycket, men ännu mer återstår. Skattenivåerna måste ner i nivå med jämförbara länder och regelkrånglet måste minska radikalt. Sverige ska bli ett land där det är möjligt att bli rik både på arbete och företagande. Samtidigt saknar allt för många människor ett jobb, trots stora insatser från regeringen. Jobben är och förblir vår viktigaste prioritering.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men vi måste våga tänka nytt. Vi måste orka ifrågasätta kortsiktiga åtgärder och de system som permanentar utanförskapet. I nästa mandatperiod kommer Centerpartiet prioritera en reformering av arbetsmarknadens regler, las. Tryggheten kan inte längre sökas i regelverket utan måste sitta i att människor rustas för att bli anställningsbara och i att det finns nya jobb att gå till.

  2. Modern miljö- och klimatpolitik. Miljöminister Andreas Carlgren (C) leder arbetet med att forma Sveriges miljöpolitik, ett arbete som behöver fortsätta. Klimatutmaningarna ställer enorma krav på förändringar av vårt samhälle. Det kan bli vår stora möjlighet. Sverige ska ställa om till en ekoeffektiv ekonomi som förenar miljöansvar med tillväxt, innovationer och nya jobb. Sambandet mellan utsläpp och högre kostnader måste bli ännu tydligare, samtidigt som miljövänligt agerande ska stimuleras med lägre skatter.

  3. Människan före systemen. Det ställs extra höga krav på allianspartierna att utveckla samhällskritiken i regeringsställning. Det räcker inte med justeringar. Vi måste ifrågasätta centralstaten och återföra makt och ansvar till individer, kommuner och regioner. Trygghetssystemen måste respektera och ta hänsyn till att människor är olika.

  Integritetsfrågorna måste få ta större plats. Centerpartiet kommer fortsatt att vara kritiskt mot ny integritetskränkande lag- stiftning och det finns anledning för Alliansen att inför valet 2010 hitta gemensamma utgångspunkter för att fortsätta försvara den personliga integriteten.

  4. Jämställdhet. Att utveckla en modern jämställdhetspolitik måste bli en prioritering för Alliansen. Vi ska fortsätta öka kvinnors ekonomiska frihet och fokusera på likabehandling. Hindren för kvinnor ska rivas ner, inte minst inom välfärdssektorn. Fler kvinnor ska starta och driva företag. Jämställdhet handlar om makt. Svenska kvinnor behöver större inflytande i alla delar av vårt samhälle.

  När vi nu lägger våra första fem år bakom oss kan vi konstatera att borgerligheten antagligen aldrig varit så framgångsrik. Vi regerar Sverige och har på kort tid genomfört grundläggande reformer för att öka människors frihet. Vi har gjort mycket, men ännu mer återstår. Bara genom att vilja mer, pröva nya lösningar och ifrågasätta gamla sanningar vinner vi valet 2010.

  MAUD OLOFSSON

  partiledare för Centerpartiet, vice statsminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X