Alliansen måste våga införa marknadshyror

Att vi i Sverige har en brist på bostäder, framförallt i våra större städer, är ingen nyhet. Varje år, lika säkert som årstiderna, dyker debatten upp om att mer måste göras för att lösa bostadsbristen. För att lösa problemet en gång för alla är det dags för en sann välfärdsreform, marknadshyror. Det skriver Carl Göransson, Moderata studenter.

Under strecket
Publicerad
Annons

Diskussionen blossar upp kring terminsstarterna vid universiteten när bristen på bostäder gör sig smärtsamt påmind. Grundproblemet är att befolkningsmängden i städerna ökar snabbare än bostadsmängden. Man behöver inte vara matematiker för att förstå att för var år som går blir läget mer och mer pressat. Främst slår bostadsbristen mot oss studenter och andra utsatta grupper i samhället eftersom vi varken har råd eller ges möjlighet att köpa en bostad och på så sätt ta oss förbi bostadskön.

Svensk bostadspolitik har varit låst mellan två ytterligheter i nästan ett halvt sekel. Den socialdemokratiska modellen med en tungt reglerad och statligt finansierad bostadsmarknad har övergått, i takt med att Sverige moderniserats och politiken förändrats, till att endast vara tungt reglerad med en minimal statlig finansiering. Alliansen har länge haft som ambition att förändra bostadsmarknaden genom att göra den mindre reglerad och skapa förutsättningar för att privat kapital ska kunna ersätta den roll som staten en gång hade. Ingen enighet har dock kunnat nås och den bostadspolitik som förs för stunden kan snarast beskrivas som de små stegens politik, där de båda politiska blocken med mycket små förändringar av bostadsmarknadens villkor söker komma lite närmare sin egen ytterlighet, dock utan större framgång.

Annons
Annons
Annons