Annons

Alliansen måste börja ge svar

Samhället har blivit kallare under alliansens år vid makten. Nu får de vara beredda att diskutera varför deras gemensamma projekt inte har nått sina mål, skriver Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP).

Publicerad

När alliansen vid valet 2014 har suttit vid makten i åtta år så går det inte längre att peka på någon annan och säga: Där ligger ansvaret. De politiska utmaningar Sverige står inför är resultatet av deras politik och ansvaret ligger hos dem. Nu möts de borgerliga partierna i Maramö. Sverige behöver en politik som möter arbetslösheten, de sjunkande skolresultaten och klimatet. Vi förväntar oss att alliansen efter mötet i Maramö presenterar svar på detta – och de får gärna redovisa inriktningen i den kommande vårpropositionen.

Utmaningarna hänger samman. Den höga och stigande arbetslösheten växer ur att stora grupper av unga aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Detta är i sin tur kopplat till skolans svårigheter, att 12 000 barn varje år lämnar grundskolan utan att kunna gå vidare till gymnasiet. De ungas möjligheter att utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden avgör ekonomins långsiktiga styrka. Möjligheterna för nya jobb vilar också i om vi som land tar oss an de globala utmaningar som kräver nya lösningar för våra transporter, vår energi och vårt sätt att bygga städer.

Annons
Annons
Annons
Annons