Allhems skapare var en tidig brobyggare

Under strecket
Publicerad
Annons

Kjell Å Modéer Patriot i gränsland. Einar Hansen - entreprenör och mecenat 431 s. Atlantis. CA 310:-

Det säger en del om svensk provinsialism att Einar Hansen (1902-1994) var en storman i Malmö med dansk-skånsk omnejd men föga omtalad i det övriga Sverige. Med sitt danska ursprung och sin svenska tillhörighet byggde han tidiga broar över Öresund. Redaren Hansen seglade sitt tonnage från sydsvenska vatten, förläggaren gav ut rikets största veckotidningar och vackraste böcker långt söder om centrum, kulturmecenaten gynnade akademierna i Lund och Köpenhamn. Så han blev inget stort namn i det självgoda Stockholm. En del av värdet i lundaprofessorn Kjell Å Modéers biografi om Einar Hansen ligger i skildringen av det dansk-svenska samspel som speglades i hans livsgång. Hansen kom från Jylland där fadern var maskinarbetare, flyttade tidigt till Köpenhamn och tog sig i 20-årsåldern på egen köl över till Malmö där en driftig morbror just startade Baltiska förlaget. Utvandraren blev tidigt svensk medborgare men behöll i affärer och känsloliv kontakterna med Danmark, inte minst under den tyska ockupationen och senare i fördelningen av hjälp och donationer. Einar Hansen bidrog, menar Modéer, till att skapa en sydsvensk motvikt åt två håll. Han påverkades av den danska näringslivs- och mecenatkulturen samtidigt som han utmanade det svenska kulturetablissemanget i Stockholm. Han ville överbrygga den inbyggda motsättningen mellan danskt och svenskt och betonade gemenskapen. Själv behöll han danskan i sitt svenska tal och anknöt gärna till sitt ursprung men få kunde vara lika storsvenska som exildansken Hansen.

Annons
Annons
Annons