Allen Smithee – filmvärldens egen buktalardocka

Nu kommer den första större översikten över en av Hollywoods flitigaste regissörer, Allen Smithee. Mest handlar studien dock om upphovsmannaskap och signaturens betydelse – Smithee existerar nämligen inte, annat än som populär pseudonym.

Under strecket
Publicerad
Annons

Att skriva under pseudonym är att skriva under taget namn. Detta är inget nytt fenomen utan har funnits så länge som människor har haft möjlighet och anledning att dölja sin identitet. Dessa skäl kan vara alltifrån att man vill skydda sin egen identitet eller att man vill verka vara någon annan än den man är, exempelvis av annat kön, social klass eller etnisk tillhörighet. Man kan också välja att verka under falskt namn för att undvika repressalier; av politisk art, om man är verksam under totalitära regimer, eller av mer social art om man till exempel presenterar pornografiskt material. Ofta är motiven dock kommersiella. En och samma författare kan ha flera pseudonymer där varje namn väljs omsorgsfullt beroende på exempelvis genretillhörighet och målgrupp. Även den mer beläste skulle med allra största sannolikhet bli överraskad om han eller hon bläddrade i ett pseudonymuppslagsverk då många av våra kända och firade författare faktiskt heter något helt annat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons