Annons

Edvard Hollertz:Allemansrättens baggböleri

Markägare får se äganderätten utmanad.
Markägare får se äganderätten utmanad. Foto: L änsstyrelsen i Dalarna / TT NYHETSBYR ÅN
Under strecket
Publicerad

Olagligt avverkat timmer flottades under 1800-talet på Umeälven från kronoskogarna till Baggböle sågverk utanför Umeå. Uttrycket ”baggböleri” kom att beskriva olovlig fällning av statens skog och ohederliga affärer inom skogsnäringen.

Baggböleri är ett starkt ord som lyckligt förpassats till hemsidor om historia. Men en nutida motsvarighet behövs för att beskriva det ökande antalet tvivelaktiga tillämpningar av allemansrätten.

Den 26 maj i år inleddes en rättegång i Luleå tingsrätt där kronoskogarnas förvaltare, Sveaskog, står mot fyra biltestföretag. Sveaskog vill ha ersättning för att biltestföretagen använder isarna på sjöområden ägda av det statliga bolaget. Flera företag betalar arrende till Sveaskog, men fyra stycken vägrar med hänvisning till sedvane- och allemansrätt.

Allemansrätten är ett resultat av att människor förr reste till fots eller till häst. Resande fick färdas över någons annan mark, plocka bär eller svamp för mat och tillfälligt göra uppehåll för vila. Under 1900-talet utvecklades sedvänjan till allemansrätten. Grunden är ett ömsesidigt förtroende mellan markägare och allmänhet. Den tilliten prövas nu – både generellt och juridiskt.

Skogs- och vattenområden är inte längre enbart intressanta för traditionella näringar som skogsbruk, vattenkraft och lokalbefolkningens fiske. Många inser potentialen och nya verksamheter startas. Det är bra och aktörer som Sveaskog bör uppmuntra initiativen.

Men äganderättens princip utmanas när områden utnyttjas storskaligt i kommersiellt syfte utan markägarens medgivande. Exempel är forsränning, omfattande fiske, naturupplevelser i grupp, plockning av svampar som är värdefullare än skogen samt upplogade isbanor. Vandrarens bärplockning, som med friluftslivet intåg togs över av barnfamiljens, är långt ifrån dagens bärplockningskedjor med influgen arbetskraft.

Även om det är positivt att nya verksamheter utvecklas ska det inte ske genom ett modernt baggböleri i den juridiska gråzonen mellan äganderätt och allemansrätt. Det förlorar alla på.

Att de fyra biltestföretagen ersätter markägaren bör vara en självklarhet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons