Ledare

Amelie Langby:Allemansrätten behöver större omsorg

Under strecket
Publicerad
Annons

Som bären i skogen mognar om sensommaren, lika säkert och säsongsmässigt dryftas allemansrättens tolkning – med åtföljande krav på regleringar.

Allemansrätten ger frihet att vistas i skog och mark och plocka vilda blommor, bär och svamp. ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan.” Så avslutas paragraf 15 i regeringsformens andra kapitel, som först fastslår egendomsskyddet. Någon mer detaljerad förklaring följer inte och inte heller finns någon särskild lag. ”Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet”, går det att läsa i Nationalencyklopedin.

Annons
Annons
Annons