Annons

Allas styrelse, inte majoritetens

SAMTIDER | I fördemokratiska samhällen hyllades samförstånd och samarbete inom elitgrupperna. Demokratins föregångsmän var inga kompromisspolitiker. Paradoxalt nog har just kompromissen och samförståndsandan kännetecknat demokratiska system när de fungerar som bäst. De medger att alla får del i styrelsen, inte bara ”vinnarna”.

Under strecket
Publicerad

Arend Lijphart.

Bild 1 av 1

Arend Lijphart.

Bild 1 av 1
Arend Lijphart.
Arend Lijphart.
  1. Demokrati betyder att det är folket som styr. Men hur gör man när folket är oenigt? Att så kunde vara fallet förutsågs knappast av de äldre teoretikerna och kom att leda till en idérik och engagerad diskussion mellan, säg, 1762 och 1789 – för att nämna två symboliska år i den statsvetenskapliga litteraturens utveckling.
Annons
Annons
Annons