”Alla tjänar på en socialt allsidig elevgrupp”

Foto: Jessica Gow/TT

Om extremt selektiva och ansedda skolor i utlandet kan se en stor vinning med en heterogen elevgrupp, borde även skolor och föräldrar i Sverige kunna inse fördelarna. Det skriver Petter Sandgren, lektor i pedagogik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Utredningen ”En mer likvärdig skola” (SOU 2020:28) har rört om i grytan och blottlagt en rad intressanta och avslöjande åsikter. Utredningens förslag om att ”huvudmännen för förskoleklassen och grundskolan ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter” har väckt starka reaktioner. Bland annat skrev Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, i ett inlägg på Friskolebloggen (28/9 2020) att förslaget om att skolor ska sträva efter en allsidig social sammansättning ”knappast är förenligt med den svenska diskrimineringslagstiftningen”. Som invändning mot förslaget lyfter Hamilton även att ”människor är olika, det som fungerar för vissa fungerar inte alls för andra” och att ”samman­sättningen av elever kan vara destruktiv”.

Debatt om utredningars förslag och bedömningar är givetvis önskvärt. Det är sant att förslaget om att ställa krav på huvud­männen att verka för en socialt allsidig elevgrupp behöver beredas vidare, inte minst vad gäller hur förslaget ska tillämpas. Det som sticker ut här är att friskolornas företrädare väljer att inte principiellt ansluta sig till idén om skolans demokratiska roll som mötesplats. I stället värjer de sig närmast instinktivt mot blotta tanken över att behöva aktivt verka för att motverka skolsegregation. Inställningen verkar i stället vara att olika sociala och etniska grupper inte ska utbildas tillsammans, att detta kan vara ”destruktivt”. Det är förvånansvärt eftersom tanken med den svenska grundskolan är att den ska vara just icke-selektiv, varken socialt eller akademiskt. Den föddes ur samma idé­tradition som comprehensive schools i Storbritannien och public schools i Nordamerika. Avsikten är just att grund­skolorna ska vara sociala smältdeglar, till skillnad från det tidigare parallellskole­systemet med dess sociala och akademiska uppdelning i folkskola och läroverk.

Annons
Annons
Annons