Annons
X
Annons
X

Alla som föds i Sverige bör få bli medborgare

Barn som föds i Sverige bör automatiskt ha rätt till svenskt medborgarskap. Allt annat är skamligt och djupt orättvist, skriver Tove Henriksson, Oskar Areskog och Daniel Hesslow, Luf.

Att barn som föds i Sverige inte räknas som svenskar är ohållbart, skriver artikelförfattarna.
Att barn som föds i Sverige inte räknas som svenskar är ohållbart, skriver artikelförfattarna. Foto: FELIPE DANA/AP

BRÄNNPUNKT | MEDBORGARSKAP

Varje år utvisas barn från Sverige trots att de är födda och uppvuxna här. På grund av den rådande migrationspolitiken, som utgår från härstamningsprincipen, avgörs barns medborgarskap inte av var de föds utan av karaktären på sina föräldrars pass.

Att barn straffas och blir lidande av svensk migrationspolitik idag är förkastligt. Barn som föds i Sverige, växer upp i Sverige och som talar svenska rycks upp ur sin trygga tillvaro. Vi ställer oss starkt kritiska till detta orimliga system. Vi anser att de barn som föds inom Sveriges gränser automatiskt ska ha rätt till svenskt medborgarskap.

Territorialprincipen är den princip som innebär att den som föds inom ett lands gränser per automatik ges ett medborgarskap, oavsett föräldrars nationalitet eller härkomst. Idag, i Sverige, gäller endast härstamningsprincipen. Den färg på passet som dina föräldrar har avgör ditt öde. Ett medborgarskap är en trygghet och ligger till grund för ett brett rättighetsknippe i det svenska samhället. Varför vi idag gör skillnad på olika bebisar som föds vägg i vägg på BB är oförståeligt och oförsvarbart.

Annons
X

Frågan om medborgarskap är främst juridiskt teknisk – men också ideologisk. Vem som får medborgarskap och hur det går till definierar tydligt var vi som nation sätter gränsen. Gränsen mellan vi och dem, de som är med och de som inte är med.

Att det i Sverige idag föds barn som inte räknas som svenska medborgare är skamligt och djupt orättvist. De växer upp, bygger sina liv här och lever mitt ibland oss. Trots detta kan de, om deras föräldrar ännu inte är svenska medborgare, med näst intill omedelbar verkan visas ut ur landet. Detta system skickar ut tydliga signaler – det är skillnad på vi och dem. Alla har inte samma rätt.

I Sverige talas det ofta om att vi utgår från en gemensam tanke om jämlikhet. Nyfödda barn idag ska ha samma rättigheter oberoende föräldrarnas ursprung och medborgarskap. Trots uppfattningen att de förutsättningar ett barn får vid födseln inte ska påverka hur den ska kunna uppnå sina framtida drömmar och mål i livet ges olika möjligheter till barn som föds inom landets gränser. Om ett barn kommer till världen i Sverige och sedan växer upp här är det inte annat än rimligt att barnet ges svenskt medborgarskap. Detta är lika möjligheter oavsett ursprung i praktiken.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det är ett sinneslöst slöseri att bekosta någons utbildning med skattepengar utan att sen ge samma person en möjlighet att jobba och leva här.

Men det viktigaste är inte huruvida ett barn som föds här skulle kunna bidra till det svenska samhället, då det inte är någonting vi kräver av alla barn med svenskt ursprung heller. Det viktiga är att ett barns liv och trygghet inte ska raseras på grund av ett myndighetsbeslut. Vårt migrationssystem värderar idag barn olika beroende på deras ursprung. Det är allt annat än det jämlika Sverige vi strävar efter och vill vara stolta över. Att barn som föds i Sverige inte räknas som svenskar är ohållbart. Vad kan möjligen skilja två nyfödda barn i Sverige så drastiskt åt att det ena förtjänar skolgång och sjukvård när den andra saknar rätten att stanna i landet?

I ett samhälle som ska bygga på jämlikhet kan inget särskilja barnen redan innan de haft möjligheten att röra sig, att tänka fritt eller att bidra till samhället. Att ett barn rycks upp med rötterna ur den tillvaro som är det trygga den känner till är direkt inhumant. Därför vill vi se att territorialprincipen införs i Sverige.

Luf:s migrations och integrationspolitiska arbetsgrupp:

TOVE HENRIKSSON

ordförande LUF Uppsala län

OSKAR ARESKOG

ordförande Luf Nordvästra Skåne

DANIEL HESSLOW

styrelseledamot Luf Västmanland

Mer debatt om invandring:

Läs även

Annons
Annons
X

Att barn som föds i Sverige inte räknas som svenskar är ohållbart, skriver artikelförfattarna.

Foto: FELIPE DANA/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X