Annons
Analys

Per Lindvall:Alla ska spara och alla blir fattigare

Ute i Europa dras åtstramningssnarorna åt allt hårdare och hemma i exportberoende Sverige har varslen kommit allt tätare på grund av en sjunkande extern efterfrågan. Alla ska spara och kostnader ska sänkas. Anpassa dig eller dö är det drastiska mottot.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1
Bild 1 av 1

Men den åtstramning som är motiverad för varje enskild aktör, privatperson, hushåll, företag och nation på grund av en växande osäkerhet eller en skuldbörda som vuxit sig allt för stor kan bli förödande om alla gör det samtidigt. För den enes sparande måste motsvaras av någon annan aktörs reala investering eller konsumtion för att inte den samlade ekonomiska aktiviteten ska sjunka. Om en aktör sparar så har det ingen effekt på dennes inkomst, men om alla spenderar mindre så kommer allas inkomster att sjunka. Sparandet leder till att det faktiska sparandet minskar. Det var detta fenomen, sparparadoxen, som den brittiska ekonomen John Maynard Keynes lyfte fram som huvudförklaring till att den ekonomiska nedgången under 30-talet utvecklade sig till en depression.

Annons
Annons
Annons