Annons

Alla ska ha en garanterad inkomst

Redan under kommande mandatperiod bör basinkomst testas i några kommuner av olika karaktär, gärna någon i glesbygden och någon stadsdel i en större stad. Ett sådant system skulle göra Sverige mer mänskligt och solidariskt, skriver flera MP-politiker gemensamt.

Publicerad

Samhället blir allt kallare. Otryggheten sprider sig. Alltfler slås ut. Arbetslösa, sjuka och andra ”avvikare” ifrån arbetslinjen hunsas av godtyckligt satta villkor. Samtidigt försvinner jobb. Teknikskiftet som Anders Wijkman skriver om (Brännpunkt 9/9) innebär att robotar istället för människor utför allt mer av produktion och tjänster. Detta kan delvis kompenseras med kortare arbetstid men vi anser också att det därutöver behövs helt nya grepp för att hantera den nya situationen.

Miljöpartiet anser att alla människor har rätt till en grundläggande ekonomisk trygghet. Skyddsnätet måste förbättras så att ingen faller igenom. Miljöpartiets vision är att alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på. I den dagsaktuella politiken driver vi att sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen samt försörjningsstödet ska administreras av en enda myndighet. Genom att ha ”en dörr in” kommer förhoppningsvis färre att falla mellan stolarna.

Annons
Annons
Annons
Annons