Alla pensionärer ska betala skatt

Under strecket
Publicerad
Annons

Pensionerna höjs för många nästa år och alla pensionärer måste betala skatt, även de med lägst pension. Det blir följden av att det särskilda grundavdraget tas bort och pensionerna anpassas till det nya pensionssystemet. Alla pensionärer kommer därför att behöva deklarera sina inkomster i framtiden, men det blir aktuellt först våren 2004 för dem som inte behövt göra det hittills.
Nya ord får man också vänja sig vid: garantipension och tilläggspension. Folkpensionären försvinner som begrepp och in på banan träder garantipensionären. Den som i år får folkpension och pensionstillskott kommer nästa år att få garantipension. Pensionen räknas upp och beskattas sedan med samma grundavdrag som löntagare har. Den som i dag har ATP-pension kommer nästa år att få tilläggspension, vilken ersätter både ATP och folkpension. De som har haft särskilt grundavdrag får en extra höjning så att de inte ska förlora på omläggningen. näringsliv

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons