Annons

Alla pensionärer får bättre ekonomi

Jobbpolitiken och ökad sysselsättning leder till genomsnittlig höjning av pensionerna med 4000 kronor i år och 6000 kronor under nästa år. Alliansregeringen har nu också bestämt sig för att satsa på de sämst ställda pensionärerna, 800 000 personer, varav 80 procent är kvinnor, skriver de fyra statsråden Fredrik Reinfeldt, Göran Hägglund, Maud Olofsson och Jan Björklund.

Under strecket
Publicerad

Fler och fler i Sverige som uppnår pensionsåldern kan se framför sig åtskilliga år med god hälsa som kan grundlägga ett aktivt liv.

Många äldre har också resurser och möjligheter till personlig utveckling, resor och samhällsengagemang. Allt fler känner dessutom att pensionsåldern inte utgör något hinder för ett fortsatt yrkesverksamt liv utan väljer tvärtom att arbeta efter fyllda 65.
**
Att vi lever** allt längre och får behålla hälsan allt längre är en fantastisk utveckling. Det är sam­tidigt viktigt att komma ihåg att vardagen för Sveriges äldre inte är enhetlig. Det finns också äldre som lider av ensamhet eller har sviktande hälsa.

Annons
Annons
Annons