”Alla partier borde fått delta i konventets arbete”

Om ”bandet hade gått att backa” borde samtliga partier ha fått delta i EU-konventets arbete med en konstitution. Riksdagen borde dessutom redan i våras ha involverats i arbetet, menar centerledaren Maud Olofsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Konventet visar hur eländigt regeringen skött EU-arbetet gentemot riksdagen, förklarade Maud Olofsson när hon igår presenterade partiets motion om EU:s nya grundlag.
Hon anser att en ”del lärdomar” måste dras av att riksdagen kommit så sent in i processen.
I dag är sista dagen för partierna att komma med synpunkter på vad EU:s framtida konstitution bör innehålla. Moderaterna och centern var igår klara med sina motioner. Centern pläderar för att federalismens principer skrivs in i grundlagen, kompetensfördelningen inom unionen måste bli tydligare.
Centern vill också stärka både de nationella parlamentens och Europaparlamentets roll. Partiet motsätter sig också stats- och regeringschefernas möjlighet att utöka EU:s makt genom att på egen hand besluta om att utvidga möjligheterna till majoritetsbeslut och slopa vetorätten. Partiet anser också att principen om att EG-rätten går före nationell lag måste analyseras mer. De svenska grundlagarna måste kunna upprätthållas.

Någon folkomröstning om fördraget
vill centern inte ha.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons