Annons
X
Annons
X

Alla måste kunna ta del av a-kassan

En arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler än i dag skulle skapa större trygghet på arbetsmarknaden. Samtidigt krävs aktiva åtgärder för att minska tiden i utanförskap. Därför behöver a-kassan och arbetsförmedling omfatta alla. Det menar Folkpartiet och tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega.

BRÄNNPUNKT | A-KASSAN

Den som är arbetslös ska mötas av en aktiv jobbpolitik – inte passivt bidragsberoende.
Christer Nylander och Ulf Lindberg

Sverige står inför demografiska förändringarna med tillhörande utmaningar inom vård och omsorg. Vi behöver därför såväl ett företagsklimat som leder till bättre produktivitet och fler jobb, som bättre system för att matcha människor i arbete och ge trygghet under perioder av omställning.

I dag står orimligt många utanför den medlemsbaserade a-kassan. Skälen skiftar. Det kan handla om personer som inte tror att de kommer att bli arbetslösa. Det kan handla om personer som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden fullt ut och därför – ibland felaktigt – inte tror att de skulle kunna få a-kassa. Det kan också handla om personer som tjänar så lite, att de avstår att betala in medlemsavgiften för att det uppfattas som för dyrt.

Annons
X

Oavsett skäl så innebär det att a-kassan förlorar i legitimitet som försäkring. Dagens system finansieras till största delen av skatter och sociala avgifter, men alla får inte ta del av det de bidrar till. Det är dags att förändra försäkringen för att underlätta omställning. Därför bör a-kassan bli allmän, på samma sätt som sjukförsäkringen som täcker alla.

Cirka 40 procent av dem som i dag går till kommunens socialtjänst för att få försörjningsstöd, gör det på grund av att de är arbetslösa. Det är inte rimligt. Det kostar kommunerna stora summor och tar fokus från dem som verkligen behöver stöd och hjälp. Dessutom borde ansvaret för personer utan arbete rimligtvis ligga hos Arbetsförmedlingen, inte hos socialtjänsten.

Att söka försörjningsstöd är och bör vara en sista utväg, något man gör när ingen annan hjälp finns att få. Trots detta får ungefär var tionde ungdom mellan 20 och 24 år försörjningsstöd någon gång under ett år. För dessa ungdomar hade det varit bättre att omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och det trygghetssystem som finns för arbetslösa.

Allra mest tragiskt är att det inte är särskilt vanligt att ungdomar lämnar försörjningsstöd för arbete. Enligt nya siffror från Riksdagens utredningstjänst hade bara en tredjedel av dem med försörjningsstöd 2007 en arbetsinkomst på över 100 000 kr tre år senare. Hela 40 procent av dem som hade försörjningsstöd 2007 hade det även tre år senare. Ju längre unga får försörjningsstöd, desto större risk att de fastnar där långvarigt.

Försörjningsstöd riskerar att leda till att många stannar i arbetslöshet längre än nödvändigt. Den som är arbetslös ska mötas av en aktiv jobbpolitik – inte passivt bidragsberoende.

Det är bättre att arbetslösa får stöd av Arbetsförmedlingen och andra kvalificerade kompletterande aktörer, med huvudsakligt fokus att matcha till ett jobb. Till skillnad från kommunernas socialkontor har dessa tillgång till ett stort spektrum av stöd och hjälp.

Det är heller inte rimligt att kommunerna ska behöva ta en så stor del av kostnaderna för dem som av en eller annan anledning står utanför a-kassan. Den till synes frivilliga a-kassan gör att många – trots att de själva inte är medlemmar – betalar till a-kassan flera gånger om. För det första står vi alla som skattebetalare för en stor del av den arbetslöshetsersättning som betalas ut. Mindre än en femtedel finansieras av a-kassemedlemmarna själva. För det andra betalar vi genom kommunalskatten ytterligare en gång för alla dem som inte är medlemmar i a-kassan.

I och med att dagens arbetslöshetsförsäkring till stor del redan finansieras av staten, det vill säga alla vi skattebetalare, skulle skillnaden mellan dagens system och en allmän obligatorisk a-kassa inte bli särskilt stor när det gäller den faktiska finansieringen.

Vi menar att alla som redan i dag betalar för arbetslöshetsförsäkringen också bör kunna få ta del av den och den bör även, precis som sjukförsäkringen, administreras av staten.

En arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler än i dag skulle skapa större trygghet på en allt mer rörlig arbetsmarknad, samtidigt som aktiva omställningsåtgärder kan minska tiden i utanförskap.

CHRISTER NYLANDER (FP)

riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet

ULF LINDBERG

näringspolitisk chef Almega

Mer debatt om socialförsäkringarna:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X