Alla kvinnor är djur

Under strecket
Publicerad
Annons

Av de senaste bulletinerna från könskrigets leriga skyttegravar får man lätt intrycket att läget är fullkomligt låst. Männen, gemenligen kallade djuren, har visserligen dragit fördel av att de så kallade extremfeministerna har förirrat sig ut i eget minfält, men det gör knappast saken bättre. Snarare tvärtom. Könsmaktordningen, som termen lyder, torde bara förvärras av galenpannornas förlöpningar. Ingen vinner.

Men låt oss för ett ögonblick lämna den politiska sidan av saken och betrakta konfliktens mer vetenskapliga följdverkningar. Och jag menar nu inte de genusvetenskapliga efterdyningarna, utan mera vad som komma kan inom den olycksaliga sociobiologin, som alltjämt är ett rött skynke för många feminister. Könsrelaterade orättvisor, menar de, är till alla delar kulturellt betingade sociala konstruktioner, punkt slut. Att analysera dem ur ett biologiskt-historiskt perspektiv är inget man gör ostraffat i vårt land.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons