Annons

”Alla förtjänar kvalitet i utbildningen”

Ludvig Lundgren, ordförande Uppsala studentkår.
Ludvig Lundgren, ordförande Uppsala studentkår. Foto: Uppsala studentkår
Under strecket
Publicerad

Julia Junedahl från Studentkåren vid Högskolan Väst uppfattar min debattartikel som en kritik mot mindre högskolor och dess studenter (SvD Debatt 9/4). Det är en felaktig tolkning. De mindre högskolorna har en viktig roll för Sveriges konkurrenskraft och dess studenter är minst lika duktiga och kvalificerade. Det är dock uppenbart att svenska högskolor och universitet inte lyckas erbjuda en tillräckligt god utbildning för sina studenter. Med få lärarledda timmar, stora utbildningsgrupper och låg andel disputerade lärare är det uppenbart att den högre utbildningen inte håller måttet. För att komma tillrätta med problemen går det inte att fortsätta på den inslagna vägen där den högre utbildningens grundläggande idé om bildning prioriteras bort till förmån för regional- och arbetsmarknadspolitiska projekt.

Anledningen till att Uppsala studentkår lyfter frågan om att stoppa expansionen handlar inte om att vi vill göra det svårare för folk att söka sig till högre utbildning. Vi vill snarare skapa förutsättningar för de som studerar att klara av sina studier. Vi verkar för en breddad rekrytering och medverkan i den högre utbildningen. Om det ska vara möjligt måste det också finnas resurser och stödfunktioner till studenter som har studiesvårigheter och saknar föräldrar utan akademisk bakgrund. Annars finns risken att dessa studenter hoppar av sina studier i förtid. Genom att förändra högskolepolitiken i den riktning som Uppsala studentkår föreslår kan studenter få mer tid med lärarna och erhålla bättre stöd för att klara av sina utbildningar. På så sätt möjliggör vi att alla får en bättre utbildning.

Annons
Annons
Annons