X
Annons
X

”Alla förtjänar kvalitet i utbildningen”

Ludvig Lundgren, ordförande Uppsala studentkår.
Ludvig Lundgren, ordförande Uppsala studentkår. Foto: Uppsala studentkår

Julia Junedahl från Studentkåren vid Högskolan Väst uppfattar min debattartikel som en kritik mot mindre högskolor och dess studenter (SvD Debatt 9/4). Det är en felaktig tolkning. De mindre högskolorna har en viktig roll för Sveriges konkurrenskraft och dess studenter är minst lika duktiga och kvalificerade. Det är dock uppenbart att svenska högskolor och universitet inte lyckas erbjuda en tillräckligt god utbildning för sina studenter. Med få lärarledda timmar, stora utbildningsgrupper och låg andel disputerade lärare är det uppenbart att den högre utbildningen inte håller måttet. För att komma tillrätta med problemen går det inte att fortsätta på den inslagna vägen där den högre utbildningens grundläggande idé om bildning prioriteras bort till förmån för regional- och arbetsmarknadspolitiska projekt.

Ludvig Lundgren, ordförande Uppsala studentkår.

Foto: Uppsala studentkår Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X