Annons

Alla får hjälp från dag ett i arbetslöshet

Lernia kan som statligt bolag  inte ha som norm att kriti­sera sina ägare. Men då vårt uppdrag är att få folk i jobb, måste vi ta till orda när den möjligheten 
hotas, skriver Helena Skåntorp, vd och koncernchef.
Lernia kan som statligt bolag inte ha som norm att kriti­sera sina ägare. Men då vårt uppdrag är att få folk i jobb, måste vi ta till orda när den möjligheten hotas, skriver Helena Skåntorp, vd och koncernchef. Foto: CAMILLA VEIDE
Under strecket
Publicerad

Jobben är vår viktigaste fråga. För ett jobb handlar inte bara om att få en lön. Det är gemenskap med arbetskamrater. Det bygger kunskap och självkänsla. Jobb ger en chans att stå på egna ben och med trygghet och frihet kunna forma sin egen vardag.

Brännpunkt den 27 juli kritiserar Helena Skåntorp, vd för det statligt ägda bolaget Lernia, regeringen för att satsa för mycket resurser på långtidsarbetslösa. Det är helt riktigt att regeringens arbetsmarknadspolitik i huvudsak fokuserar på de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden till exempel utrikes födda och unga, för vi vet att det är just dessa grupper som har svårast att få ett jobb.

Annons
Annons
Annons