Annons

”Alla elräkningarna kan vara felaktiga”

Hade Svenska Kraftnät lagligt stöd att göra elen dyrare i södra Sverige än i norra? Det ifrågasätter Värnamo Elnät, som nu ställer myndigheten till svars i förvaltningsrätten. Om elbolaget vinner kan indelningen ogiltigförklaras, vilket skulle öppna för gigantiska skadestånd från sydsvenska företag och elkonsumenter.

Under strecket
Publicerad

– Om man finner att det inte fanns lagligt stöd för indelningen så kan domstolen rimligen inte göra något annat än att upphäva Svenska Kraftnäts (SvK) beslut, säger Ronald Liljegren, jurist på intresseorganisationen Svensk Energi.

Detta, menar han, kan bana väg för skadeståndsanspråk från alla företag och konsumenter som förfördelats av SvK:s elområdesreform. Ronald Liljegren är inte ensam om den ståndpunkten.

Annons
Annons
Annons