Annons
X
Annons
X

Alla elever måste få komma till tals

Det är hög tid att vi inser att undervisning för tolerans inte kan överlämnas till engagerade antirasistiska föreningar eller genomföras under två dagar varannan hösttermin, skriver Ann-Charlotte Brandberg, Cristine Lysell och Christer Mattsson.

Christer Mattsson föreläser under romska kulturveckan 2012.
Christer Mattsson föreläser under romska kulturveckan 2012. Foto: ROBIN HALDERT/TT

BRÄNNPUNKT | RASISM

Vi visste att vi hade en situation som inte skulle lösas det läsåret och att rasismens rötter växte djupt i den mylla som våra elever kom ifrån.
Ann-Charlotte Brandberg, Cristine Lysell, Christer Mattsson

I ett känt radiotal för snart femtio år sedan sade Theodor Adorno att skolans främsta uppgift är att se till att det aldrig blir ett nytt Auschwitz. Även om formuleringen är tillspetsad är den mer aktuell än någonsin. Oavsett vilken av läroplanerna som funnits för den svenska grundskolan är det ett misslyckande för skolans demokratiuppgift att vi under valet 2014 hade den största nazistiska mobiliseringen sedan Andra världskriget och att mer än var sjunde väljare stödjer ett parti som har sitt ursprung i vitmaktrörelsen. Det är naturligtvis inte bara skolans misslyckande och det är inte bara ett svenskt fenomen men inte desto mindre måste vi diskutera skolans roll.

När vi började läsåret 2001/02 på Ytterbyskolan i Kungälv var den full av rasistiskt klotter och nazistiska flygblad, i ett av uppehållsrummen hängde ett gäng pojkar och flickor som inte dolde sina sympatier för nazismen och tog varje tillfälle i akt att fälla nedlåtande kommentarer mot de som uppfattades som icke svenska. Vi analyserade situationen och kom fram till att vi hade över 40 elever som aktivt stödde nazistiska organisationer. Vi kallade till föräldramöten och mötte både förståelse, hjälpsamhet men också avvisande attityder där föräldrar krävde att vi skulle ta tag i problemet med muslimer och blattar istället.

Annons
X

Vi visste att vi hade en situation som inte skulle lösas det läsåret och att rasismens rötter växte djupt i den mylla som våra elever kom ifrån.

Sedan dess har vi arbetat långsiktigt, uthålligt och riktat mot alla de elever som finns i eller i riskzonen för att hamna i dessa grupper. Vi har gett utrymme för alla att komma till tals och vi har undvikit att tränga in rasistiska elever i ett hörn med temadagens quick fix-mentalitet där de snabbt skall bekänna sig till samhällets värdegrund. Vi förstår att rasistiska sympatier är förankrade i överförda värderingar, en gemensam identitet och en verklig upplevelse av att tystas ned och att vara oönskad i sitt klassrum.

Vi måste beakta att flera av Sverigedemokraternas sympatisörer lever i samhällets periferi så väl kulturellt, socialt som ekonomiskt, med ett stort avstånd till samhällets centrum. I samhällets centrum finns de som bär samhällets kulturella kapital och avgör vad som är politiskt korrekt. Våra elever valde inte att födas in i en politiskt inkorrekt miljö men vi har insett att skolans alla temadagar om alla människors lika värde har förstärkt dessa elevers känsla av att leva i periferin. Det faller sig därför naturligt att de kommer söka sig till en politik som förefaller företräda periferin och skolan bidrar till att förstärka den människosyn som den säger sig motverka.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Om vi skall **leva upp till Adornos målsättning är det hög tid att vi inser att undervisning för tolerans inte kan överlämnas till engagerade antirasistiska föreningar eller genomföras under två dagar varannan hösttermin. Arbete för tolerans så som det föreskrivs i vår läroplan kräver ett medvetet pedagogiskt och didaktiskt arbete grundat i forskning och beprövad erfarenhet.

  Vi har gjort detta i snart femton år och sedan flera år tillbaka har vi inga nazistiska gängbildningar, få rasistiska kommentarer från uppehållsrummet och ett skolvalsresultat som är betydligt bättre ur humanistisk synpunkt än riksgenomsnittet och betydligt bättre än resultatet för det upptagningsområde som våra elever kommer ifrån.

  ANN-CHARLOTTE BRANDBERG

  rektor för Ytterbyskolan 2001–11

  CRISTINE LYSELL

  grundskolechef Kungälvs kommun rektor för Ytterbyskolan 2011–13

  CHRISTER MATTSSON

  grundare av Toleransprojektet

  Fler artiklar om nazism/hatbrott:

  Annons
  Annons
  X

  Christer Mattsson föreläser under romska kulturveckan 2012.

  Foto: ROBIN HALDERT/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X