Alla elever klarar inte högre teoretiska krav

Under strecket
Publicerad
Annons

På Brännpunkt (
5/7) skriver Ibrahim Baylan (S) om de yrkesprogram som infördes på gymnasiet 2011. Lägre teoretiska krav ger inte behörighet till fortsatta högskolestudier. Han anser att kraven i gymnasieskolan ska vara höga och att grunden för att alla elever ska nå målen och utveckla sin potential är att höja kvaliteten i skolan.

En viktig aspekt tycker jag saknas i artikeln: Förutsättningar till teoretiskt tänkande uppvisar en stor variation mellan individer. I likhet med andra förmågor som musikalitet och skicklighet i idrott så har vi också olika förutsättningar till att hantera teoretiska uppgifter. En andel av eleverna har inte de teoretiska förutsättningarna för högskolestudier men dessa elever kan ha mycket goda förmågor när det gäller praktiska ämnen. Jag uppfattar att det är just detta som ligger bakom regeringens införande av praktiska yrkesprogram på gymnasiet.

Annons
Annons
Annons